Bedienden

Het opleidingsseizoen 2023 – 2024 is bij EDUplus van start gegaan en staat nu ook open voor bedienden uit de groene sectoren. Het opleidingsaanbod van EDUplus was tot nu toe gericht op taken en competenties van arbeiders. Dat is historisch zo gegroeid sinds de oprichting van EDUplus. Sinds begin 2023 zijn bedienden PC200 die in de groene sectoren te werk gesteld zijn, overgeheveld naar de paritaire comités 132, 144, 145 of 145.04, al naargelang de activiteiten van hun bedrijf. Ons opleidingsaanbod staat nu ook open voor hen open en ook zij kunnen genieten van de tussenkomst die we tot nu voor arbeiders voorzagen. Bedienden die onder een ander paritair comité zijn ingeschreven, komen niet in aanmerking voor deelname aan het EDUplus opleidingsaanbod.

De taken en competenties van bedienden lopen niet gelijk met de taken en competenties van de arbeiders. Om aan de opleidingsnoden van bedienden tegemoet te komen, heeft EDUplus een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Cevora. Bedienden uit de groene sectoren (bovenvermelde paritaire comités) kunnen deelnemen aan het Cevora opleidingsaanbod voor werknemers en aan de webinars. Hiervoor gelden dezelfde financiële voordelen als voor deelname aan het EDUplus opleidingsaanbod,  nl. tussenkomst in de opleidingskost en terugbetaling van de loonkost. Met deze verandering heeft EDUplus een belangrijke stap gezet in het verder uitbouwen van onze dienstverlening voor de groene sectoren.

Praktisch:

  • Uw bedrijf is al gekend in de database van Cevora: U schrijft uw medewerker in voor een opleiding bij Cevora. U brengt terzelfdertijd EDUplus op de hoogte van de inschrijving: titel van de opleiding, naam van het bedrijf en de gegevens van de deelnemer(s): naam, voornaam, adres, RRN en bevestiging dat de persoon bediende is bij uw bedrijf. EDUplus stuurt een akkoord voor deelname aan Cevora. Daarna ontvangt u van Cevora een bevestiging voor deelname aan de opleiding. Alle andere relevante informatie over de opleiding zal u ook door Cevora bezorgd worden.
  • Uw bedrijf is nog niet gekend in de database van Cevora: Eerst registreert u uw bedrijf in de database van Cevora: u zult u deze registratie niet volledig kunnen afwerken. Cevora zal EDUplus contacteren om na te gaan of uw bedrijf behoort tot de groene sectoren. Als dit het geval is, zal EDUplus dit bevestigen aan Cevora en hen de nodige informatie over uw bedrijf bezorgen (RSZ-nummer, BTW-nummer, contactgegevens en Paritair Comité van uw bedrijf). Op basis van onze goedkeuring zal Cevora de registratie van uw bedrijf in hun database afwerken. U kunt dan medewerkers inschrijven op het aanbod van Cevora (zoals beschreven in punt 1).
  • U ontvangt geen factuur van Cevora. Om te kunnen genieten van de tussenkomst in de opleidingskost en de terugbetaling van de loonkost, is het noodzakelijk dat u elke inschrijving bij Cevora ook gelijktijdig aan EDUplus doorgeeft.
  • Belangrijk: Opleidingen die Cevora samen met andere sectoren (Cevora-partners) inricht, staan niet open voor bedienden uit de groene sectoren.