Outplacement

Outplacement is het professioneel begeleiden van ontslagen werknemers in hun zoektocht naar een passende, nieuwe job.

De sociale partners in de groene sectoren kwamen in 2007 overeen om het outplacementgebeuren op sectorniveau te organiseren en de outplacement kost te sollidariseren.

Aanvraagformulier

Indien u een werknemer dient te ontslaan die recht heeft op outplacement en ingeschreven was onder paritair comité 144, 145 of 145.04 kan u hieronder het online inschrijvingsformulier invullen. Nadien maken wij alle nodige documenten voor u op opdat u een passend outplacementaanbod kan doen aan uw ontslagen medewerker en kan er effectief van start gegaan worden met de outplacementbegeleiding.

Aanvraagformulier invullen

Aanvraagformulier

Wat EDUplus voor u kan doen

EDUplus of Acerta Consult zal uw ontslagen medewerker een professionele outplacementbegeleiding aanbieden. Elk traject is individueel en wordt afgestemd op maat van het individu. Op die manier willen we het heroriënteringsproces en de herintegratie op de arbeidsmarkt bevorderen.

Meer informatie

Algemene info

Regelgeving & kostprijs

Meer informatie

Nuttige info voor sollicitanten

Dit is een overzichtspagina voor mensen die outplacementbegeleiding volgen bij EDUplus. Hier vindt u nuttige info, links en een outplacementsyllabus. Deze pagina is enkel toegankelijk voor mensen die een persoonlijke login ontvangen hebben van de outplacement consulent van EDUplus.

Inloggen

Nuttige info voor sollicitanten