Algemene info

Sinds het generatiepact (Oktober 2005) is elke werknemer vanaf 45 jaar en minstens 1 jaar onafgebroken in dienst, verplicht outplacement te volgen in geval van ontslag.
Dit heeft een dubbele betekenis gekregen in die zin dat volgens CAO 82 bis elke werkgever verplicht is, op straffe van boete, een outplacement (conform CAO 82) aan te bieden en dat voor elke werknemer (uit de betreffende doelgroep) outplacement een plicht geworden is (waarbij hij het recht op werkloosheidsuitkering verliest in geval hij hieraan verzaakt).

In september 2007 zijn de sociale partners van de groene sectoren overeengekomen deze verplichting over te nemen voor werknemers vanaf 45 jaar en ouder die minimum 1 jaar onafgebroken tewerkgesteld zijn in de sectoren:
•    landbouw (PC 144)
•    tuinbouw (PC 145)
•    aanleg en onderhoud van parken en tuinen (PC 145.04)

EDUplus kreeg deze taak toegewezen en zal garant staan voor een kwaliteitsvolle, individuele begeleiding. Daarnaast werken wij nauw samen met Acerta Consult.


Wat is outplacement?

Een professionele begeleiding van ontslagen werknemers zodat ze zo snel mogelijk een nieuwe en gepaste job vinden. Deze begeleiding gebeurt door EDUplus of Acerta Consult.


Hoelang duurt dit?

Totdat de ontslagen medewerker  een nieuwe job gevonden heeft en geïntegreerd is in het nieuwe arbeidsmilieu, maar met een maximum van 12 maanden.
Er zijn 3 modules voorzien van 20u:
•    Module 1: basisvorming: maand 1 en 2.
•    Module 2: uitdieping: maand 3 tot 6.
•    Module 3: verdere uitdieping: maand 7 tot 12.

Een werknemer die binnen de zes maanden na het vinden van een nieuwe job opnieuw ontslagen wordt kan herintreden in het outplacementtraject daar waar hij destijds gestopt was.

Door individueel outplacement aan te bieden menen we de ontslagen werknemer een zeer kwaliteitsvol pakket van begeleiding te kunnen aanbieden. Dit zou zijn kansen op een snelle hertewerkstelling aanzienlijk moeten verhogen.Hoeveel kost dit?

De kosten van de outplacementbegeleiding worden gesolidariseerd. Via de verschillende fondsen voor bestaanszekerheid (landbouw, tuinbouw, tuinaanleg en loonwerken) worden er middelen ter beschikking gesteld van EDUplus. In de verschillende Paritaire Comités zal een afzonderlijke bijdrage van 0,10 % voorzien worden om deze solidarisering mogelijk te maken.

Alle facturen, voor arbeiders die tewerkgesteld waren onder PC 144 of PC 145.04 worden voor 4/5 ten laste genomen door de solidariteit. De individuele werkgever dient slechts 1/5 van de reëel gemaakte kosten voor herplaatsing en begeleiding ten laste te nemen (met een maximum van 600 euro exclusief BTW).  

Voor arbeiders die tewerkgesteld waren onder PC 145 wordt 3/5 van de reëel gemaakte kosten voor outplacementbegeleiding ten laste genomen door het sociaal –en waarborgfonds voor het tuinbouwbedrijf. Elke individuele werkgever zal dus 2/5 van de reële kostprijs voor ontslagbegeleiding zelf dragen, dit met een maximum van 960 euro exclusief BTW.


Wat te doen in geval van ontslag?

Vul het online inschrijvingsformulier outplacement in. Wij bezorgen u via mail alle nodige documenten opdat u een passend outplacementaanbod kan doen aan uw ontslagen medewerker. Nadien kan de outplacementbegeleiding van start gaan.

Na afloop van het outplacementtraject ontvangt u een factuur voor deelname in de kosten.