Onderwijs

In het kader van het sectorconvenant volgt EDUplus de aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt op en steunt daarbij scholen bij het realiseren van hun pedagogisch project en de bedrijven die daaraan deelnemen. EDUplus is ook betrokken bij het opmaken van beroepskwalificaties voor de groene sectoren en het opmaken van de standaardtrajecten / opleidingen die daarop geënt zijn.

Leren en werken

Jongeren die een opleiding Leren en Werken volgen in het studiegebied land- en tuinbouw, combineren tijdens de week een opleiding op school met werkervaring op een bedrijf uit de sector. De werkervaring sluit naadloos aan bij de schoolse opleiding zodat de jongere de juiste competenties verwerft om het beroep uit te oefenen.

Meer informatie

Leren en werken

Duaal leren

Duaal Leren – Project Schoolbank op de werkplek Het project Schoolbank op de Werkplek is gestart op 1 september 2016. Dit project laat scholen toe om proefprojecten Duaal Leren op te starten. De resultaten van dit project helpen mee om beleidsaanbevelingen op te stellen voor de organieke uitrol van het Duaal Leren in het Secundair Onderwijs.

Meer informatie

Duaal leren

Voltijds onderwijs

Voor het studiegebied land- en tuinbouw zijn er specifieke opleidingen in het voltijds secundair onderwijs en het hoger onderwijs waar de jongeren de competenties verwerven die in de sector nodig zijn.

Meer informatie

Voltijds onderwijs

ESF project duaal leren

EDUplus heeft met steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) een project opgestart om bedrijven en mentoren die werkervaring in het kader van het project Schoolbank op de Werkplek aanbieden te ondersteunen. Een nieuwe collega komt in de loop van september 2017 in dienst en zal dit project samen met de meewerkende scholen en bedrijven realiseren.

Meer informatieDownload PDF

ESF project duaal leren