Voltijds onderwijs

Het voltijds land- en tuinbouwonderwijs

Het studiegebied land- en tuinbouw in het voltijds secundair onderwijs in Vlaanderen bestaat uit een tweede graad waar de leerlingen met zoveel mogelijk aspecten van land- en tuinbouw in contact komen; in het BSO is dat plant, dier en milieu; in het TSO is dat plant-, dier- en milieutechnieken.

De derde graad daarentegen laat de jongere gerichte keuzes maken. In het BSO zijn er 5 mogelijkheden: Landbouw, Tuinbouw, Dierenzorg, Groendecoratie-bloemsierkunst, Paardrijden en –verzorgen. Na deze 3° graad kan een jongere nog een 7° jaar volgen om het diploma secundair onderwijs te behalen en zich te specialiseren: tuinaanleg en –onderhoud, tuinbouwproductie, bloemsierkunst, bosbouw en bosbeheer, land- en tuinbouwmechanisatie, veehouderij en landbouwteelten, gespecialiseerde dierenverzorging, manègehouder – rijmeester.

In de derde graad TSO zijn er ook meerdere mogelijkheden: planttechnische wetenschappen, dier- en landbouwtechnische wetenschappen, natuur- en groentechnische wetenschappen en biotechnische wetenschappen. Het verplichte deel van de opleiding wordt aangevuld met een optioneel deel waarbij de jongere zijn interesses verder kan uitdiepen.

Na het TSO kan de jongere naar de bachelor-opleidingen doorstromen of een jaar Se-n-Se (Secundair na secundair): Agro- en groenbeheer, Agro- en groenmechanisatie. Na het secundair onderwijs, kun je nog een aantal opleidingen in het hoger onderwijs volgen die specifiek gericht zijn naar land- en tuinbouw.

Professionele Bachelor Agro- en Biotechnologie

De opleiding Professionele Bachelor vormt zoals de naam het zegt professionals die na hun studies in de bedrijfswereld aan de slag kunnen. De opleiding concentreert zich op een van de volgende keuzerichtingen: Agro-industrie, Biotechnologie, Dierenzorg, Groenmanagement, Landbouw of Tuinbouw.

Academische Bachelor en Master 

Is research of onderzoek meer iets voor jou, dan zijn er de opleidingen die leiden tot de academische bachelor en master in de biowetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen (met o.a. de richting landbouwkunde of land- en bosbeheer) of diergeneeskunde. 

Raadpleeg ook de onderwijskiezer voor meer gedetailleerde informatie. Daar kunt u zoeken via het studiegebied land- en tuinbouw.