Organisatie EDUplus

In september 2003 startte EDUplus met het organiseren van vorming en opleiding voor de werknemers van de groene sectoren. Ondertussen is het opleidingsaanbod van EDUplus constant geëvolueerd en aangepast. Elk jaar wordt er een nieuw aanbod opgesteld en verspreid onder de werknemers en werkgevers van de groene sectoren.

Het vormingsaanbod op deze site is kosteloos toegankelijk voor iedere arbeider ingeschreven in één van de 4 groene sectoren. Als een medewerker tijdens de werkuren deelneemt aan een cursus, krijgt de werkgever van het Sociaal en Waarborgfonds de loonkost (inclusief sociale lasten) terugbetaald. 

Opgelet: De cursussen voor professioneel rijbewijs vormen een uitzondering: enkel de volledige loonkost van de werknemer wordt gedragen door het sociaal fonds, NIET de opleidingskost. 

Het ontstaan

Sinds een aantal jaar hebben de sociale partners van de paritaire comités voor Tuinbouw (145), Parken en Tuinen (145.04), Landbouw (144) en Technische Land- en Tuinbouwwerken (132) hun vormingsinspanningen voor de werknemers van deze comités gebundeld in de vzw EDUplus.

Meer informatie

Het ontstaan

Het bestuur

EDUplus is een vzw opgericht door de sociale partners van de groene sectoren. Een Dagelijks Bestuur volgt de werking van de consulenten op. Daarnaast is er ook een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

Meer informatie

Het bestuur

Missie, visie en waarden

De missie van EDUplus is het organiseren van een kwalitatief opleidingsaanbod voor de werknemers van bedrijven uit de groene sectoren. Dit zijn de bedrijven die ressorteren onder de volgende paritaire comités....

Meer informatie

Missie, visie en waarden

Werking

EDUplus werkt voor vier sociale fondsen, namelijk tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land- en tuinbouwwerken.

Meer informatie

Werking

Links

EDUplus vzw heeft verschillende partners waarmee wordt samengewerkt. Ook de sociale partners van de groene sectoren zijn betrokken bij de werking van EDUplus

Meer informatie

Europese Unie
VDAB