Werking

EDUplus werkt voor vier sociale fondsen, namelijk tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land- en tuinbouwwerken. Werknemers tewerkgesteld in één van de vier paritaire comités zijn de doelgroep:

  • Tuinbouw (P.C. 145)
  • Parken en Tuinen (P.C. 145.04)
  •  Landbouw (P.C. 144)
  •   Loonwerk (P.C. 132)

In het kader van een richtlijn van de Europese Unie rond levenslang leren, sloten de sociale partners van de 4 sectoren een sectorconvenant af met de Vlaamse Overheid. Daarin worden prioriteiten en actiepunten opgenomen die voor de sector van belang zijn en focussen op de volgende thema's : 

  • competentieopbouw van werknemers
  • duaal leren
  • outplacement
  • diversiteit

Het sectorconvenant voor de periode 2016 - 2017 vindt onder deze link 


http://www.werk.be/sites/default/files/beleid/sectoren/convenants_2016/vr_2016_0403_doc.0198-29_sectorconvenant_groene.pdf