Diversiteit

Omdat we er van overtuigd zijn dat een gezond personeelsbeleid één van de hoekstenen is van een succesvolle bedrijfsvoering, willen we de ondernemingen binnen de groensector graag een aantal tools aanreiken om hun strategisch HR-beleid (verder) uit te bouwen of te optimaliseren.

Daarnaast willen we bedrijven die openstaan voor evenredige arbeidsdeelname, en dus kansen geven aan mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, extra ondersteunen.

Non-discriminatie

Informatie betreffende de Sectorale non-discriminatiecode en het gebruik van e-Div (tool rond anti-discriminatiewetgeving)

Meer informatie

Non-discriminatie

Tewerkstellingspremies

Om werkgevers aan te moedigen om mensen uit kansengroepen (Langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden, mensen met een beperking, mensen van allochtone origine,...) aan te werven stellen de verschillende sociale fondsen binnen de 'groene sectoren' premies ter beschikking. Deze premie is cumuleerbaar met andere RSZ-voordelen zoals: structurele RSZ-vermindering, doelgroepen vermindering, activa,...

Meer informatie

Tewerkstellingspremies

Sectorale Onthaalbrochure

De sectorale onthaalbrochure kan u volledig op maat van uw bedrijf enten. De achterliggende bedoeling is om de integratie van nieuwkomers en/of seizoenarbeiders te bevorderen en voortijdige uitstroom van werknemers te voorkomen

Download PDF

Sectorale Onthaalbrochure