Inclusief Ondernemen

Als ondernemer in de groene sectoren ben je dagdagelijks in de weer met de productie van je gewas, de aanleg of het onderhoud van groene ruimtes, de zoektocht naar klanten, de uitbouw en/of optimalisatie van je bedrijf. Om dit alles in goede banen te leiden reken je op je medewerkers. Een goed uitgebalanceerd team van werknemers is met andere woorden essentieel om een succesvolle onderneming uit te bouwen.

Geschoolde werknemers die over alle nodige competenties beschikken zijn vaak dun gezaaid. Je vacatures raken moeilijk of niet ingevuld. Geschikte werknemers zoeken en vinden blijkt geen sinecure.

En toch blijft er op dag van vandaag nog veel talent onbenut. Heel veel mensen uit de zogenaamde ‘kansengroepen’ staan te popelen om aan de slag te gaan. Mits vaak enkele eenvoudige aanpassingen kunnen zij uw openstaande vacature(s) perfect invullen. Het loont de moeite om ‘out of the box’ te denken. Vandaar deze Inspiratiebrochure_Inclusief_Ondernemen ontworpen door Woodwize (houtsector), aangevuld met good practices van ondernemers uit land- en tuinbouwsector.

Een inclusief ondernemer streeft uiteraard naar winst, maar vertrekt vanuit een sterke bedrijfsvisie en dito waarden en laat zijn werknemers naar eigen vermogen presteren om het bedrijfsdoel te behalen. Met werknemers bedoelen we alle werknemers, dus ook zij met afstand tot de arbeidsmarkt!

Een divers personeelsbeleid heeft eveneens een positieve impact op de creativiteit en innovatie binnen jouw organisatie (diverse invalshoeken, referentiekaders, ervaringen, visies…).

Inclusieve ondernemers doen eveneens aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wat dan weer bijdraagt aan een positief imago voor het bedrijf, wat op zijn beurt extra klanten aantrekt gezien het groeiende maatschappelijk belang van MVO.

In de inspiratiebrochure worden 10 sleutels aangereikt om werk te maken van inclusief ondernemen. Daarnaast vind je er tal van praktische tips, instrumenten en praktijkvoorbeelden in om je te ondersteunen.

Om aan te tonen dat de inspiratiebrochure perfect toepasbaar is op bedrijven uit land- en tuinbouwsector hebben we het geheel opgeluisterd met drie inspirerende praktijkvoorbeelden uit de groene sectoren.

 

Wat doet…   Tuincreatie Igodt is actief op gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met projecten rond waterwinning en innovatieve waterzuivering met planten.

Personeel…  Momenteel zijn er 5 werknemers tewerkgesteld en één stagiair. Drie werknemers zijn laaggeschoold en jonger dan 25 jaar.

Visie … Zaakvoerder Wouter Igodt is een sociaal geïnspireerd ondernemer die vindt dat elk bedrijf, zowel groot als klein, zijn sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid dient op te nemen. Wouter Igodt is doordrongen van de gedachte dat iedereen een plaatsje heeft in onze maatschappij en dus ook navenant kansen verdient. Integendeel, mensen met een achterstand tot onze arbeidsmarkt verdienen extra kansen!

Wouter Igodt hanteert ook een pragmatische aanpak naar klanten toe. Wanneer deze voorbehoud maken tov een werknemer gaat hij hen uitleggen het daar niet mee eens te zijn en waarom. Het bedrijf houdt voet bij stuk in die materie!

Plan van aanpak … Werknemers worden aangenomen op basis van motivatie en karakter, ook al leveren deze geen onmiddellijk rendement op. Vervolgens wordt gestart met de eenvoudigste taken en worden alle kansen geboden om verder te groeien en te leren. De werkgever voorziet een basis opleidingsplan, de werknemers kunnen dit op eigen initiatief uitbreiden en aanvullen. Hiervoor wordt beroep gedaan op het opleidingsaanbod van EDUplus.

Tuincreatie Igodt fungeerde reeds elke editie van het “Alfa naar groen project” van VDAB en de sector (EDUplus) als stagebedrijf voor niet gealfabetiseerde vluchtelingen die een opleiding kregen tot groenmedewerker.

Werknemers die menen dat het gras groener is aan de overkant, mogen gerust hun kans elders wagen en nadien één keer terug komen indien blijkt dat het niet zo was.

Wouter Igodt staat open voor input rond werkplanning, organisatie, opleiding etc… van zijn medewerkers. Dit verhoogt de betrokkenheid bij het bedrijf.

Succesfactoren

·         Pragmatische aanpak van klanten, medewerkers en stakeholders loont!

·         Openstaan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zorgt voor voldoende instroom

·         Open communicatie met de medewerkers leidt tot wederzijds begrip

·         Medewerkers opleidings- en groeikansen geven laat hun floreren

 

Wat doet…  Tomato Masters is in eerste instantie producent van verse voeding, namelijk tomaten en variëteiten. Daarnaast beschikt het bedrijf over 2 zelfgemaakte warmtekrachtkoppelinsmodules. Deze voorzien het glastuinbouwbedrijf van de nodige energie, net als 15 000 omliggende gezinnen. Tomato Masters is nog steeds een op en top familiebedrijf, gelokaliseerd op twee vestigingen, namelijk Poesele en Deinze.

Personeel…  Het bedrijft is op een aantal jaren exponentieel gegroeid en telt op dag van vandaag ongeveer 114 medewerkers, omgerekend naar VTE.

Visie … Tomato Masters houdt de familiale waarden hoog in het vaandel: kwaliteit (product en dienstverlening), innovatie (impact op natuur verlagen, product verbeteren, economische prestaties opkrikken) & respect (ten aanzien van de medewerkers, partners, klanten en natuur). Daarnaast zijn de bedrijfsleiders overtuigd van de sociale rol die een bedrijf in de maatschappij dient te spelen.

Plan van aanpak … Bij Tomato Masters weten ze maar al te goed dat wanneer een bedrijf wil groeien alle aspecten van de bedrijfsvoering dienen mee te groeien. In een arbeidsintensieve productie omgeving is de factor menselijk kapitaal cruciaal!

Tomato Masters investeert reeds vele jaren in zijn personeelsgroep, onder meer via verschillende diversiteitsplannen en de oprichting van een “invoegafdeling”. Tomato Masters geeft kansen aan iedereen die gemotiveerd is, ongeacht de achtergrond. Getuige daarvan zijn volgende cijfers binnen de personeelsgroep: 88 % van de werknemers is van allochtone origine, 5 % van de werknemers heeft een arbeidsbeperking, 20% van de werknemers is kortgeschoold.

Het bedrijf helpt werknemers bij het in orde maken van paperassen en huisvesting (indien nodig). Daarnaast is er ruimte voor opleiding (zowel technische competenties als algemene vaardigheden via EDUplus) en intensieve begeleiding van de invoegmedewerkers. Verder wordt er hard ingezet op de combinatie arbeid/gezin en tracht men de personeelsgroep te motiveren met incentives (zoals een sportdag, cadeau bij speciale gelegenheden,…). Werknemers krijgen alle kansen om te groeien en door te stromen. Daarnaast is lokale verankering zeer belangrijk voor Tomato Masters!

Vacatures dient het bedrijf niet plaatsen, er is immers voldoende instroom via mond-aan-mond reclame. Misschien wel het beste bewijs dat de aanpak van Tomato Masters loont!

Succesfactoren

·         Tijd en geld investeren in werknemers geeft op termijn zeer veel return on investment

·         Tevreden werknemers trekt andere werknemers aan

·         Tevreden werknemers leidt tot weinig verloop

 

Wat doet…   De Groenwerker is actief op gebied van groenaanleg- en onderhoud, boomverzorging en groenontwerp. 

Personeel…  Tot op heden wordt het werk verdeeld tussen zaakvoerder Pieter De Clercq en drie medewerkers. Pieter is niet onmiddellijk zinnens het personeelsbestand uit te breiden. Hij werkt zelf zeer graag mee en op deze manier is de combinatie zaakvoerder en zelf de handen uit de mouwen steken (nog) haalbaar.

Visie … Respect voor mens en natuur & de juiste plant op de juiste plaats!  Het vinden van een juiste symbiose tussen de natuur en menselijk ingrijpen tracht Pieter ook door te trekken binnen samenstelling van zijn personeelsgroep.

Plan van aanpak … Pieter was vertrouwd met alle werknemers vooraleer ze bij hem in dienst kwamen, vanuit het rugby waar hij jeugdcoach was en/of vanuit het vrijwilligerswerk. Het belangrijkste aspect voor Pieter is dat het karakterieel klikt tussen hem en zijn werknemers en tussen de personeelsleden onderling. In die zin zal hij ook zijn teams samenstellen. Technische skills kunnen immers bijgewerkt of aangeleerd worden op de werkvloer.

Pieter besloot enkele jaren geleden om in te stappen in het proefproject “Schoolbank op de Werkplek”. Dit zou leiden tot het huidige (populaire) systeem van Duaal leren waar veel leerlingen en bedrijven in de groene richtingen en sectoren gebruik van maken. Bedrijven zien het OAO (overeenkomst alternerend leren) als een ideale manier om (op termijn) geschoold personeel aan te trekken en voor leerlingen is het een ideale manier om geleidelijk aan de stap van school naar werken te zetten én een diploma te behalen!

De overeenkomst duaal leren is zowel voor leerlingen uit BSO als BuSO mogelijk. Pieter twijfelde erg lang of hij een eerste medewerker in dienst zou nemen. Het proefproject was voor hem de ideale tussenstap! Hoewel hij zeker niet voor de makkelijkste weg koos: een leerling uit BuS0 onderwijs met een zware autismeproblematiek.

Het OAO-traject zou drie jaar duren, soms met vallen en opstaan. Maar na afloop was Pieter uitermate tevreden en de leerling in kwestie kreeg een volwaardig arbeidscontract. Op dag van vandaag is hij nog steeds in dienst!

De samenwerking met de sector en de school verliep erg vlot en pragmatisch. Grote en kleine euvels konden besproken worden, aanpassingen gebeurden waar nodig. Communicatie bleek het sleutelwoord in deze!

 

Inspiratiebrochure Inclusief Ondernemen