Duaal leren

In september 2016 startte een proefproject in het BuSO OV3 onderwijs waar EDUplus aan meewerkt. Jongeren volgen een deel van hun opleiding op school en een deel van hun opleiding op een bedrijf. Voor de groene sectoren is toen gestart met de opleiding ‘medewerker groen- en tuinbeheer’. De opleiding wordt aangeboden in 5 scholen van het BuSO onderwijs en een aantal bedrijven werken er aan mee.

Op 1 september 2017 is een tweede proefproject in het voltijds secundair land- en tuinbouwonderwijs gestart. Het gaat nu op om de opleiding ‘groenaanlegger / tuinbeheerder’. Ook deze wordt in een beperkt aantal scholen aangeboden. Eveneens wordt hier een deel van de opleiding aangeboden op school en een deel op de werkplek.
Beiden kaderen in het proefproject Schoolbank op de Werkplek en zijn belangrijke schakels in de voorbereiding van de invoering van het duaal leren in het secundair onderwijs.

Bedrijven die jongeren een stage aanbieden of werkervaring laten opdoen, hebben meestal werknemers in dienst die deze jongeren begeleiden op de werkvloer. Deze werknemers vinden in het EDUplus aanbod een aantal opleidingen die hen helpen in het begeleiden van de jongeren; b.v. Train-the-trainer opleiding (2 dagen), Peterschapsopleiding (1 dag) en de Terugkomdag Peterschapsopleiding (1 dag).

Neem gerust contact met EDUplus om hierover meer informatie te krijgen.
Stephan Wullaert
0477 77 29 88
Stephan.wullaert@eduplus.be

U vindt ook meer informatie over het aanbieden van werkervaring aan jongeren die een opleiding Leren en Werken volgen op de website werkplek Duaal Leren