Duaal leren

Een opleiding in Duaal Leren laat de jongere toe om een opleiding deels te volgen op school en deels op een bedrijf. De inhoud van elke opleiding is vastgelegd in een standaardtraject. In een standaardtraject worden o.a. alle competenties vermeld die de jongere onder de knie moet hebben om een goed beroepsbeoefenaar te worden.

In Duaal Leren werken school en bedrijf nauw samen om de opleiding van de jongere in goede banen leiden. De jongere engageert zich om 2 dagen per week naar school te gaan en 3 dagen per week opleiding en werkervaring op te doen bij een bedrijf. Een opleiding Duaal Leren wordt steeds omkaderd door een contract: het gaat om een specifiek arbeidscontract waar de engagementen van de jongere, de school en het bedrijf duidelijk vermeld worden. Dit contract wordt een OAO-contract genoemd: Overeenkomst Alternerende Opleiding.

Een bedrijf dat interesse toont in Duaal Leren of gecontacteerd wordt door een jongere die een duale opleiding wil volgen bij het bedrijf, heeft een erkenning nodig. Voor de groene sectoren is er een sectoraal partnerschap opgericht dat deze erkenningen en opleidingen opvolgt. In opdracht van het sectoraal partnerschap helpt EDUplus met het erkennen van bedrijven als leerwerkplek en met de ondersteuning van de scholen die duale opleidingen organiseren.

Voor meer informatie over het bekomen van een erkenning neemt u contact met EDUplus:

Stephan Wullaert – stephan.wullaert@eduplus.be – tel 0477 77 29 88.

Rudi Van Rompaey – rudi.van.rompaey@eduplus.be  - tel 0472 24 09 92

Meer algemene informatie over Duaal Leren vindt u op de website www.werkplekduaal.be