Non-discriminatie

Intersectorale handleiding non-discriminatie


In samenwerking met 20 andere sectoren ontwikkelde EDUplus een handleiding voor bedrijven die een eigen non-discriminatiebeleid wensen te ontwikkelen of verder uit te bouwen. De brochure bevat heel wat info betreffende het doel, het nut en het waarom van een non-discriminatiecode, het wettelijk kader, de verschillende vormen van discriminatie, adviserende externe partners,... Uiteraard dient de handleiding om bedrijven stap voor stap te begeleiden bij de opmaak en ontwikkeling van een eigen non-discriminatiecode aan de hand van een heleboel praktijkvoorbeelden.

De papieren versie is te bekomen op aanvraag.

Intersectorale handleiding Non-discriminatiecode


Sectorale non-discriminatiecode:

De sociale partners in de groene sectoren stelden onderstaande sectorale non-discriminatiecode op. Bedrijven worden aangemoedigd deze op te nemen in hun personeelsreglement. Dit om discriminatie op de werkplek tegen te gaan en evenredige arbeidsparticipatie alle kansen te geven.

" De onderneming engageert zich ertoe om in haar aanwervingpolitiek een open houding aan te nemen en maximaal te streven naar een evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. Kandidaat-werknemers die behoren tot de verschillende kansengroepen kunnen rekenen op een correcte behandeling en op een eerlijke en correcte rekruteringsprocedure. Ook wat verloning in de individuele onderneming betreft en wat de mogelijkheden aangaat inzake het volgen van een vorming of wat het in aanmerking komen voor één of andere promotie betreft, engageert de onderneming er zich toe om een neutraal en geobjectiveerd beleid na te streven. Dit geldt eveneens bij de toepassing op ondernemingsvlak van het individueel en collectief arbeidsrecht."

 

 

eDiv

Dit is een online tool die werd ontwikkeld door Unia voor bedrijven die worstelen met vragen rond de anti-discriminatiewetgeving.