(ver)Taal app FACT

 Klik hier voor het promofilmpje

Provincie West-Vlaanderen, EDUplus en verschillende partners ontwikkelden binnen het Interregproject ‘AB-Réfugiés-Emploi’ de mobiele applicatie ‘First Aid Communication Tool’, of kortweg ‘FACT’.
‘FACT’ moet ervoor zorgen dat communiceren op de werkvloer een stuk makkelijker wordt. In heel wat sectoren zijn stilaan immers meer en meer anderstaligen actief. Ook voor seizoensarbeid kan de applicatie een grote hulp betekenen. De app vertaalt tussen tien talen en is gratis te downloaden via Google Play (Android) of via de App Store (Apple).
De toepassing werkt offline en bevat tien talen: Nederlands, Frans, Engels, Roemeens, Pools, Arabisch, Dari, Pashtu, Somalisch en Spaans. Een Oekraïense variant is in ontwikkeling en wordt in het najaar toegevoegd. De tool kan ook ingezet worden als oefeninstrument om de specifieke vaktaal van op de werkplek beter onder de knie te krijgen. De app bevat ongeveer 940 woorden. Naast een pakket basiswoordenschat, 352 termen, met aandacht voor veiligheid en communicatie (oa rond COVID-19), kan de gebruiker kiezen voor een pakket land- en tuinbouw (430 termen) en/of een basispakket metaal en/of een basispakket schoonmaak.
De gebruiker kiest zelf zijn brontaal en de gewenste doeltaal of doeltalen. Hij/zij kan scrollen door woordenlijsten (gereedschap, machinerie, onderdelen, veiligheid,…), zoeken (met autocomplete), favorieten instellen en zijn/haar kennis testen. Per term wordt in de gekozen talen de vertaling, de uitspraak en een ondersteunend beeld weergegeven.
De woordenlijsten zijn opgemaakt in samenwerking met de betreffende sectoren (EDUplus nam deze taak ter harte voor de groene sectoren).
Native speakers hebben de audio’s ingelezen. Het West-Vlaamse bedrijf Appreciate stond in voor de technische ontwikkeling. De app werd in twee fasen getest door verschillende bedrijven uit onze sectoren
De app is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en werd ontwikkeld als onderdeel van het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderenproject ‘AB Réfugiés-Emploi’, in samenwerking met de volgende partners: POM West-Vlaanderen, VDAB, Le FOREM, Mission Locale du Douaisis, Entreprendre Ensemble, Rode Kruis Vlaanderen, Fedasil, Open School Kortrijk-Roeselare Centrum voor Basiseducatie, Eduplus, Boerenbond en Tofam, en met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit project heeft tot doel om de integratie van anderstaligen op de arbeidsmarkt te versnellen.

FACT is een project in beweging en zal in de toekomst aangevuld worden met vakjargon uit andere sectoren.

Klik hier voor het instructiefilmpje