Tewerkstellingspremies

WSF Landbouw (144) :  

Het waarborg en sociaal fonds landbouw streeft ernaar een premie te kunnen uitbetalen van 160 euro per volledig gewerkte maand (en dit voor de eerste 12 maanden van de tewerkstelling). Deze premie is afhankelijk van het budget en het aantal aanvragen.
De persoon waarvoor u de premie kan bekomen dient te werk gesteld te worden met een contract voor onbepaalde duur en minimaal 19u per week. 

Het aanvraagdossier moet volgens een vaste procedure, volledig ingevuld en ondertekend, ingediend worden bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw. De dossiers worden behandeld per refertejaar. Met een refertejaar wordt de periode bedoeld lopende van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar. De datum van aanwerving bepaalt in welk refertejaar uw dossier valt. De administratieve verwerking volgt in het daaropvolgende kalenderjaar. Een definitieve beslissing, in elke dossier, wordt genomen door de Raad van Bestuur van het Waarborgfonds. Deze Raad van Bestuur vergadert 1x per jaar en bepaalt dan ook het bedrag dat de werkgever zal ontvangen. De uitbetaling gebeurt in de maand februari van het kalenderjaar dat volgt op de datum van de beslissing van de Raad van Bestuur. 

Voor een overzicht van de kansengroepen die in aanmerking komen verwijzen we graag naar de betreffende pagina op de webstek van het SF Landbouw.

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met:  
Waarborg en sociaal fonds van de landbouw 
016/24 70 70 
secr@agrifonds.be  


WSF Tuinbouw (145) : 
 

Het waarborg en sociaal fonds tuinbouw streeft ernaar een premie te kunnen uitbetalen van 220 euro per volledig gewerkte maand (en dit voor de eerste 12 maanden van de tewerkstelling). Deze premie is afhankelijk van het budget en het aantal aanvragen.
De persoon waarvoor u de premie kan bekomen dient te werk gesteld te worden met een contract voor onbepaalde duur en minimaal 19u per week.  

Het aanvraagdossier moet volgens een vaste procedure, volledig ingevuld en ondertekend, ingediend worden bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf. De dossiers worden behandeld per refertejaar. Met een refertejaar wordt de periode bedoeld lopende van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar. De datum van aanwerving bepaalt in welk refertejaar uw dossier valt. De administratieve verwerking volgt in het daaropvolgende kalenderjaar. Een definitieve beslissing, in elke dossier, wordt genomen door de Raad van Bestuur van het Waarborgfonds. Deze Raad van Bestuur vergadert 1x per jaar en bepaalt dan ook het bedrag dat de werkgever zal ontvangen. De uitbetaling gebeurt in de maand februari van het kalenderjaar dat volgt op de datum van de beslissing van de Raad van Bestuur. 

Voor een overzicht van de kansengroepen die in aanmerking komen verwijzen we graag naar de betreffende pagina op de webstek van het SF tuinbouw.

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met:  
Waarborg en sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf 
016/24 70 70 
secr@hortifonds.be WSF Parken en tuinen (145.04):  

De premie bedraagt momenteel 247,89 euro per maand, met een maximum van 2974,72 euro per jaar. De persoon waarvoor u de premie kan bekomen dient voltijds te werk gesteld te worden met een contract voor onbepaalde duur en minimum zes maanden in dienst te blijven. 
Er kan er ook een premie bekomen worden voor een deeltijds leerplichtige (123,95 euro per maand). 
Per onderneming wordt slechts aan één persoon die behoort tot de "kansengroepen" een financiële tussenkomst toegekend. 

Meer info betreffende de categorieën van kansengroepen, de aanvraagprocedure en de betreffende documenten verwijzen wij u graag door naar de betreffende pagina op de webstek van het SF parken en tuinen.  
 
Voor meer info kan u steeds contact opnemen met: 
Patrick Vandamme
09/223 73 75
info@145-4.be