Het ontstaan

Sinds een aantal jaar hebben de sociale partners van de paritaire comités voor Tuinbouw (145), Parken en Tuinen (145.04), Landbouw (144) en Technische Land- en Tuinbouwwerken (132) hun vormingsinspanningen voor de werknemers van deze comités gebundeld in de vzw EDUplus.

Werkgevers en werknemers zijn hierover enkele jaren geleden tot een akkoord gekomen om jaarlijks een aanzienlijk bedrag vrij te maken voor vorming en opleiding van werknemers in deze 4 sectoren.

De werking van EDUplus wordt ook gekaderd in een convenant met de Vlaamse Overheid met aandacht voor de drie thema's die door de Vlaamse Overheid decretaal zijn vastgelegd; competentieontwikkeling van de werknemers, diversiteit binnen de sector en de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Daarnaast verzorgt EDUplus ook het outplacement voor de arbeiders van de groene sectoren die hun job verloren hebben.

EDU plus vormt een soort overkoepeling van de 4 fondsen op vlak van vorming en opleiding.

  • Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf
  •  Sociaal Fonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en Tuinen
  • Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw
  • Waarborg en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land en Tuinbouwwerken