Wat EDUplus voor u kan doen

Wat houdt zo’n outplacementbegeleiding concreet in?

    Psychologische begeleiding die gericht is op het aanvaarden van het ontslag en het vinden van de                nodige veerkracht om te gaan solliciteren.

    Loopbaanoriëntering die gericht is op het verkennen van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en                op het detecteren van eventuele opleidingsbehoeften.

    Hulp en advies bij het zoeken naar passende vacatures

    Hulp en advies bij de opmaak van zijn curriculum vitae en bij het schrijven van een sollicitatiebrief

    Sollicitatietraining die voorbereidt op selectie-interviews en psychotechnische proeven

    Coaching van de lopende sollicitaties

Elke werknemer krijgt een individuele begeleiding, wat zijn integratie in de arbeidsmarkt aanzienlijk zal bevorderen.

 

Bijkomende vorming via EDUplus.

EDUplus stelt zijn vormingsaanbod  gratis open voor ontslagen werknemers die in het kader van de outplacementbegeleiding nood hebben aan bijkomende vorming met het oog op hertewerkstelling in één van de groene sectoren.