Talance

De grootste uitdaging inzake personeelsbeleid ligt heden ten dage bij het vinden van geschikte werknemers. De ‘War for talent’ gaat onverminderd door. Het wordt steeds moeilijker om de talenten te vinden die u nodig heeft in uw organisatie. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger dan ooit om mensen te vinden die helemaal voldoen aan de eisen- en wensen die u in uw hoofd heeft voor die ene schaarse functie.

Het inzetbare arbeidspotentieel is echter zeer divers waardoor we beschikken over een enorme rijkdom aan verschillende ideeën en talenten. De kunst is om dit arbeidspotentieel zo goed mogelijk te benutten en de talenten die reeds aanwezig zijn te behouden voor de onderneming.

Onder de noemer TALANCE werd door EDUplus, WOODWIZE, COBOT & IVOC een ESF-dossier ingediend waar vier sectoren hun krachten willen bundelen om talenten in bedrijven aan te trekken, optimaal in te zetten, tevreden te houden en te behouden. We willen een dienstverlening uitbouwen om bedrijven te ondersteunen om aan de slag te gaan met een inclusieve benadering rond instroom, optimalisatie en retentie van medewerkers.

Het servicepakket TALANCE wordt u gratis aangeboden vanuit een samenwerking tussen sectoren en private HR-dienstverleners. Niets is gratis. Maar tot einde 2023 worden de rekeningen betaald dankzij de steun van ESF, waardoor (mogelijke) financiële drempels wegvallen en er geen enkel excuus is om er geen gebruik van te maken ;).

Binnen het Talance-project werken we samen met 5 partners: Itinera, SBS Skill Builders, Acerta, Novare & I-diverso.

  

Doelstelling

Opbouwen van dienstverlening rond:

·         Het verbinden van vraag en aanbod

·         Het verhogen van de instroom door het verlagen van instroomdrempels

·         Bruggen bouwen tussen bedrijven i.k.v. werkcontinuïteit

·         Jobcrafting en -design

·         Bespreekbaar maken van loopbaanondersteuning voor inclusief werken

 Doelgroep

·         Werkzoekenden

·         Werknemers

·         Zaakvoerders en leidinggevenden

 Aanbod en ondersteuning

Talent aantrekken/lanceren

·         Ondersteunen van vraag en aanbod (gericht kandidaten matchen via sectorale verbindingsofficiers)

·         Ondersteunen van de instroom door het verlagen van de instroomdrempels (taal en jobeisen)

·         Inclusieve vacatures uitschrijven

·         Ondersteuning bieden bij jobdesign voor het creëren van instroomjobs

·         Bestaande jobs herbekijken en openstaande vacatures invullen via jobdesign en jobcreatie

·         Taalprofielen en beeldwoordenboeken uitschrijven

·         Ondersteuning bieden bij het organiseren van instroomstages

·         Beschikbaar stellen van tools en methodieken voor inclusieve werving, selectie en onthaal

 Talent behouden/retentie

·         Ondersteuning bieden bij jobdesign voor het creëren van gespecialiseerde jobs

·         Bruggen slaan tussen bedrijven om een duurzame tewerkstelling te garanderen

·         Medewerkers die door uitstroom bedreigd worden ondersteunen bij het vinden van een nieuwe loopbaanuidaging

·         Loopbaannoden bespreekbaar maken op alle niveaus van de organisatie

 Acties

Binnen Talance zijn heel wat acties mogelijk om de talenten binnen uw bedrijf te lanceren, optimaal in te zetten of (tevreden) te behouden

Na het invullen van de Quickscan Talance, kunnen we detecteren waar de werkpunten voor uw bedrijf liggen. Nadien kunnen we samen  een actieplan op maat opmaken.

 

 Enkele mogelijke acties zijn:

·         Toeleiding van kansengroepen ondersteunen via sectorale verbindingsofficiers

·         Ondersteuning bij job design voor het creëren van instroomjobs en gespecialiseerde jobs

·         Verlagen van de taaldrempel in werving, selectie en onthaal

·         Promoten en beschikbaar stellen van tools en methodieken voor inclusieve werving, selectie en onthaal

·         Kennisworkshop inclusief ondernemen

·         Een webinar of opleiding volgen rond jobdesign

·         De mogelijkheden van jobdesign binnen jouw bedrijf verkennen

·         Het leren uitschrijven van inclusieve vacatures

·         Gebruiken Van FACT (gratis vertaal app – met vakjargon uit land- en tuinbouwsector)

·         Bruggen slaan tussen bedrijven om duurzame tewerkstelling van kansengroepen te garanderen

·         Inclusieve loopbanen bespreekbaar maken op niveau van de organisatie, de leidinggevende, het team en het individu

·         Deelname aan een webinar rond loopbaanbegeleiding

·         Het uitwerken van een visie omtrent loopbaanbeleid

·         Leidinggevenden sensibiliseren en opleiden in het voeren van loopbaangesprekken

·         Het organiseren van instroomstages voor kansengroepen

·         Sensibilisering

·         Quickscan inclusief ondernemen

·         Kennismakingworkshops organiseren

·         Verspreiden van informatie en best practices rond inclusief ondernemen

Meer info:

Gert De Wint

gert.de.wint@eduplus.be

Mob.: 0477 85 18 35

 Start Hier met de Quick Scan Talance

 Deze scan kan u alvast invullen, nadien nemen we automatisch contact op!