Maatregelen bestrijding Corona virus - lopende OAO contracten

Tijdens de periode dat de maatregelen in verband met het bestrijden van het coronavirus van kracht zijn, worden alle OAO-contracten in Duaal Leren en Leren & Werken (DBSO en Syntra vzw) geschorst. Het bedrijf betaalt geen leervergoeding meer en de jongere heeft in dit geval recht op een uitkering technische werkloosheid.
Er zijn enkele uitzonderingen van kracht maar de opleidingen in de groene sectoren vallen daar niet onder. Hierbij een overzicht van de opleidingen waarbij de jongeren wel verder werkervaring mogen opdoen in het kader van hun opleiding: Opleidingen-in-essentiele-diensten.
Het aanvragen van de technische werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ voor de jongere met een OAO-contract gebeurt door het bedrijf. We raden u aan hierover contact te nemen met uw sociaal secretariaat.
De maatregelen zijn op dit moment van kracht tot en met 5 april 2020. Daarna begint de paasvakantie en zijn de jongeren met een OAO-contract sowieso niet aan de slag. Voor de periode na de paasvakantie 2020, moeten we afwachten hoe de situatie in verband met het coronavirus evolueert en welke maatregelen (eventueel) verlengd worden.

EDUplus vzw
S. Wullaert
0477 77 29 88