Maatregelen bestrijding Corona virus - lopende OAO contracten

Maatregelen bestrijding coronavirus

Tijdens de periode dat de maatregelen in verband met het bestrijden van het coronavirus van kracht zijn, waren alle OAO-contracten in Duaal Leren en Leren & Werken (DBSO en Syntra vzw) geschorst. Hierin komt vanaf 4 mei 2020 verandering.

Een jongere kan vanaf 4 mei 2020 terug zijn/haar OAO-contract hervatten op voorwaarde dat:

  • de onderneming de richtlijnen en beschermingsmaatregelen toepast zoals vastgelegd (te raadplegen op Gids met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus)
  • dat er overleg is geweest tussen onderneming en opleidingsverstrekker om een veilige werkomgeving en kwaliteitsvolle begeleiding te verzekeren
Hierbij ook een overzicht van de verschillende mogelijkheden die er zijn bij het invullen van de werkplekcomponent (de aanwezigheid van de jongere op de werkplek): dit is duidelijk met de school / opleidingsverstrekker af te spreken, want er zijn verschillende mogelijkheden! Deze link helpt u daarbij verder aanwezigheid op werkplek en op school.
Indien het OAO-contract op het bedrijf  niet kan hervat worden, blijft de jongere recht hebben op technische werkloosheid.

 

EDUplus vzw
S. Wullaert
0477 77 29 88