Leren en werken

De sociale partners van de groene sectoren steunen de opleidingen van het studiegebied land- en tuinbouw in Leren en Werken. In dit systeem wordt de schoolse opleiding (1 of 2 dagen per week) aangevuld met werkervaring op een bedrijf (3 of 4 dagen per week). De werkervaring van de leerling wordt ingevuld met een OAO-contract, waarbij de opleiding op school en de werkervaring op het bedrijf een afgerond geheel vormen. Vooraleer er een contract kan afgesloten worden, heeft het bedrijf een erkenning nodig.

Voor de groene sectoren is er een sectoraal partnerschap opgericht dat deze erkenningen en opleidingen opvolgt. In opdracht van het sectoraal partnerschap helpt EDUplus met het erkennen van bedrijven en ondersteunen we de scholen die de opleidingen in  Leren en Werken organiseren.

Werkervaring is een onlosmakelijk deel van een land- of tuinbouwopleiding geworden. Samen met de scholen zijn wij constant op zoek naar waardevolle werkervaringsplaatsen. Als ondernemer, kunt u meehelpen om de werknemers van de toekomst op te leiden.

Voor meer informatie over het bekomen van een erkenning en over de scholen die deze deeltijdse opleidingen aanbieden, neemt u contact met EDUplus – Stephan Wullaert – stephan.wullaert@eduplus.be – tel 0477 77 29 88.

Meer algemene informatie over Duaal Leren vindt u op de website www.werkplekduaal.be