Leren en werken

Leren en Werken

De sociale partners van de groene sectoren steunen de opleidingen van het studiegebied land- en tuinbouw in Leren en Werken. Bij Leren en Werken volgen de jongeren 1 of 2 dagen opleiding op een school van het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs of op een campus van de Syntra Leertijd. Daarnaast doen ze de rest van de week relevante werkervaring op een bedrijf. De werkervaring van de leerling wordt ingevuld met een OAO-contract, waarbij de opleiding op school en de werkervaring op het bedrijf een afgerond geheel vormen.

Voor de groene sectoren is er een sectoraal partnerschap opgericht dat deze opleidingen opvolgt. In opdracht van het sectoraal partnerschap helpt EDUplus met het erkennen van bedrijven als leerwerkplek en met de ondersteuning van de scholen die de opleidingen in  Leren en Werken organiseren.

Werkervaringsplaatsen

Werkervaring is een onlosmakelijk deel van een land- of tuinbouwopleiding geworden. Samen met de scholen zijn wij constant op zoek naar waardevolle werkervaringsplaatsen. Als ondernemer, kunt u meehelpen om de werknemers van de toekomst op te leiden.

Bedrijven die jongeren werkervaring laten opdoen, hebben meestal werknemers in dienst die deze jongeren begeleiden op de werkvloer. Deze werknemers vinden in het EDUplus aanbod een aantal opleidingen die hen helpen in het begeleiden van de jongeren; b.v. Train-the-trainer opleiding (2 dagen), Peterschapsopleiding (1 dag) en de Terugkomdag Peterschapsopleiding (1 dag).

Neem gerust contact met EDUplus om hierover meer informatie te krijgen.

Stephan Wullaert

0477 77 29 88

Stephan.wullaert@eduplus.be

 

U vindt ook meer informatie over het aanbieden van werkervaring aan jongeren die een opleiding Leren en Werken volgen op de website werkplek Duaal Leren