ESF project duaal leren

Het ESF-project Duaal Leren Tuinaanleg Tuinbeheer (ESF-oproep 391 – Projectnummer 6950) is eind augustus 2018 afgelopen. Tijdens de duur van het project werd onderzocht hoe de begeleiding en ondersteuning van de mentor in het kader van de opleiding van de jongere het best kan georganiseerd worden en het best kan afgestemd worden op mentoren van micro-ondernemingen. De ontwikkeling van een mentortraject valt niet onder het project. Aan de hand van individuele, doelgerichte gesprekken met de mentor die op regelmatige basis plaatsvinden, worden de aanpak, de vorderingen en de aandachtspunten die aan het begin en tijdens de opleiding naar voor komen besproken en de mentoren werden begeleid en ondersteund door de sectorale coach bij het realiseren van het standaardtraject.

Er is nauw samengewerkt tussen de sectorale coach en de trajectbegeleiders van de scholen of campussen waar de jongere school loopt en tussen hen is er een constante uitwisseling van informatie die relevant is voor de opleiding van de jongere en het pedagogisch project duaal leren.

Van de ervaringen uit het project is een rapport opgemaakt en EDUplus bekijkt de opportuniteiten en de resultaten van het project om de nuttige ervaringen in te bedden in de werking van onze organisatie, dit alles in het kader van het sectoraal partnerschap groene sectoren en de gemaakte afsprakennota. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor het beleid bevatten voor het succesvol invoeren van het duaal leren in de groene sectoren in Vlaanderen.