Competentiemanagement

Bij competentiemanagement wordt er naar gestreefd om de competenties van de werknemers te versterken en maximaal in te zetten. Vertrekpunt is de bedrijfsstrategie die het bedrijf wenst te realiseren: welke zijn de taken die uitgevoerd moeten worden om de bedrijfsstrategie te realiseren en welke zijn de vereiste competenties om deze taken goed uit te voeren?

Binnen EDUplus wordt onderzocht hoe wij bedrijven die willen investeren in competentiemanagement, kunnen ondersteunen. Daartoe is er een eenvoudig instrument ontwikkeld. We stellen dit graag tijdens een bedrijfsbezoek aan u voor.

Wil men dus op een doordachte manier omgaan met de competenties van medewerkers, dan biedt een bedrijf zijn werknemers opleidingskansen. Een goed opleidingsplan biedt hiervoor een motiverend kader. Op de website van EDUplus vindt u een opleidingsplan terug. U kunt dit opleidingsplan op online invullen en naar EDUplus sturen. U kunt het ook samen met een van de EDUplus consulenten opmaken. De basis is de specifieke situatie van uw bedrijf en het team van medewerkers. Wat zijn uw doelstellingen? Welke evoluties, wetgevingen, productiewijzen, markten … komen op u af?.

Daarna bepaalt u per medewerker of er behoefte is aan extra kennis, vaardigheden of houdingen. Welke resultaten wenst u te bereiken? Welke trainingen passen er bij de opleidingsbehoefte?

Het opleidingsaanbod van EDUplus sluit hier op aan. Bedrijven en medewerkers uit de sector tuinbouw en tuinaanleg – tuinonderhoud kunnen op de site onder de rubriek opleidingen op een makkelijke manier huidige en te verwerven competenties verbinden met de gepaste opleiding.

U treft in ons aanbod al heel wat opleidingen aan. Indien u de gewenste vorming niet terugvindt, dan kunt u zelf aanduiden welke opleidingsbehoefte uw medewerker heeft. EDUplus engageert zich om hiervoor de gepaste oplossing te zoeken.

Aan de hand van dit document kunt u tot slot de opleidingen van uw medewerker(s) ook evalueren en verder opvolgen. Zijn de gestelde doelen bereikt? Is er een vervolg nodig? Wat zijn de ervaringen van medewerkers? Vragen waarop EDUplus ook graag het antwoord kent, want feedback is ook voor ons belangrijk.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met EDUplus: info@eduplus.be