Aansturen van seizoensarbeiders

Over de opleiding 'Aansturen van seizoensarbeiders'

Doel
Er wordt gestart met het overlopen van welke problemen de deelnemers  al tegen zijn gekomen wanneer ze in het verleden laaggeschoolde, anderstalige  seizoensarbeiders aanstuurden.  Vertrekkend vanuit de persoonlijke ervaringen wordt een theoretisch kader aangereikt aan de deelnemers. In de talrijke oefeningen wordt het voor hen duidelijk hoe zij met zelfvertrouwen een groep seizoensarbeiders kunnen dirigeren en aanspreken.
 
Doelgroep
Medewerkers die op het bedrijf tijdelijk een leidinggevende uitoefenen en die instaan voor het aansturen van een ploeg seizoensarbeiders.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum aantal deelnemers: 15
 
Vereiste voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Programma
De deelnemers hebben na deze module inzicht in:
   • Het belang van delegeren
   • Het belang van opvolgen
   • Het belang van bijsturen
   • Het begrip feedback
   • De feedbackregels
   • Het belang van feedback geven
   • Het belang van positieve feedback geven
De deelnemers vergroten hun vaardigheid om:
   • Taken te delegeren
   • Duidelijke afspraken maken
   • Medewerkers aan te spreken (assertief en empatisch) op gedrag
   • Constructief en motiverend feedback te geven door de feedback goed op te bouwen, effectieve argumenten te gebruiken en ruimte te geven
   • Assertief (direct en respectvol) moeilijke boodschappen te brengen
   • Assertief (direct en respectvol) om te gaan met tegenargumenten, aanvallende reacties…
   • Assertief (direct en respectvol) “nee” durven te zeggen
   • Het juiste gesprek te voeren op het juiste moment
 
 
Duur
 
2 dagen opleiding
 
 
 

Vraag opleiding aan