Aansturen van seizoensarbeiders

Over de opleiding 'Aansturen van seizoensarbeiders'

Doel
 
Wanneer je bedrijf werkt met seizoensarbeiders brengt dit vaak de nodige uitdagingen met zich mee. Taalbarrières en cultuurverschillen kunnen ervoor zorgen dat de communicatie niet altijd vlot verloopt.  
 
Er wordt gestart met het overlopen van welke problemen de deelnemers al tegen zijn gekomen wanneer ze in het verleden laaggeschoolde, anderstalige  seizoensarbeiders aanstuurden.  Vertrekkend vanuit de persoonlijke ervaringen wordt een theoretisch kader aangereikt aan de deelnemers. In de talrijke oefeningen wordt het voor hen duidelijk hoe zij met zelfvertrouwen een groep seizoensarbeiders kunnen dirigeren en aanspreken.
 
Doelgroep
Medewerkers die op het bedrijf tijdelijk een leidinggevende uitoefenen en die instaan voor het aansturen van een ploeg seizoensarbeiders.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum aantal deelnemers: 12
 
Vereiste voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
 
Programma
De deelnemers hebben na deze module inzicht in:
   • Hoe verloopt communicatie en waar loopt het mis
   • Hoe ontstaat een referentiekader en wat is de invloed ervan
   • Hoe denken anderstaligen of seizoensarbeiders
   • Wat is het belang van non-verbale communicatie in contact met anderstaligen
   • Wat is het verschil tussen weerstandverhogende en weerstandsverlagende taal
   • Wat zijn de belangrijkste feedbackregels
De deelnemers vergroten hun vaardigheid om:
   • Op een duidelijke wijze te communiceren over hun verwachtingen
   • Aandacht te hebben voor hun non-verbale communicatie
   • Duidelijke afspraken te maken
   • Medewerkers aan te spreken (assertief en empatisch) op gedrag
   • Constructief en motiverend feedback te geven door de feedback goed op te bouwen, effectieve argumenten te gebruiken en ruimte te geven
   • Assertief (direct en respectvol) moeilijke boodschappen te brengen
   • Assertief (direct en respectvol) om te gaan met tegenargumenten, aanvallende reacties…
   • Assertief (direct en respectvol) “nee” durven te zeggen
   • Het juiste gesprek te voeren op het juiste moment
 
 
Duur
 
2 dagen opleiding
 
 
 

Vraag opleiding aan