Assertiviteit

Over de opleiding 'Assertiviteit'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat is assertief communiceren?
    • Wat is het verschil met agressief, onderdanig en manipulatief gedrag?
    • Wat is assertief communiceren?
    • Hoe formuleer je een assertieve boodschap?
    • Waarom is het assertief verwoorden maar een begin?
    • Waarom is assertief reageren moeilijk?
    • Hoe kan je emoties in een moeilijke situatie beheersen?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Na te gaan bij zichzelf wat voor hen belangrijk is
    • Assertief hun mening te verwoorden
    • Assertief grenzen aan te geven
    • Ik – boodschappen geven
    • Samen te zoeken naar een oplossing
    • Onzinnige gedachten om te vormen in zinnige gedachten
Inhoud
Vele medewerkers vinden het lastig om in een moeilijke situatie correct te reageren. Deze mensen laten zich leiden door emoties en stellen die emoties niet in vraag. “Klinkt het niet dan botst het” of  “Ik zwijg voor de lieve vrede”. Sommigen hebben het hart op de tong liggen en spreken zoals ze denken. Anderen kroppen zaken en frustraties op en passen zich steeds aan. In beide gevallen weten ze wel achteraf dat ze niet goed gereageerd hebben maar daarmee hebben ze nog geen zicht op hoe het beter kan. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om de confrontatie aan te gaan op een constructieve wijze.
In deze sessie willen we dat de cursisten hun mening op een positief assertieve wijze (ik-boodschap, gevoel uiten, concreet zijn,…) leren verwoorden, dat zij leren de confrontatie aan te gaan. We leren uw medewerkers dat ze in moeilijke situaties niet steeds vanuit hun gevoel moeten reageren. De kern van assertiviteit ligt erin dat mensen beter eens nadenken over hoe ze hun boodschap best verwoorden met tegelijkertijd respect te bewaren voor de ander.
 
Aanpak
 
In eerste oefening laten we de deelnemers noteren wat assertiviteit voor hen betekent. We gebruiken hun antwoorden om samen tot een begrip te komen van assertiviteit. Om deze inzichten echt toe te passen in de leefwereld van de deelnemers, vragen we hen een moeilijke situatie te schetsen, waarin ze niet assertief gereageerd hebben. We bespreken waarom net die situaties zo moeilijk zijn en we bekijken samen de natuurlijke reacties van een mens : "vluchten, vechten of verstijven". In een groepsdiscussie bespreken we de kenmerken van assertieve reacties. We gaan ook dieper in op non-verbaal gedrag. In rollenspelen worden de verschillende vaardigheden ingeoefend.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
1 volledige dag
 

Vraag opleiding aan