Attestvernieuwing graafmachine

Over de opleiding 'Attestvernieuwing graafmachine'

Doel
 
De “Codex voor het Welzijn op het Werk” bepaalt dat bestuurders van een minigraafmachine opgeleid moeten zijn voor de taak die hen is toevertrouwd. Aan de hand van deze praktijkopleiding stelt u zich niet alleen in regel met de wetgeving, u krijgt de minigraafmachine ook perfect onder de knie. Veilig en doeltreffend werken met een minigraafmachine stelt immers eisen, zowel aan het toestel maar zeker ook aan de bestuurder. Door het behalen van een attest minigraaf bewijst u efficiënt en veilig met deze machine te kunnen omgaan.
 
Doelgroep
 
Alle werknemers waarvan het attest is verlopen en die dit willen verlengen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4
Maximum aantal deelnemers : 8  
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is een grondige ervaring en een geldig attest minigraaf vereist.
 
Programma
 
  • Veiligheid en verantwoordelijkheden  
  • Startcontrole en gebruikersinspectie
  • Soorten graafmachines en toepassingen
  • Stabiliteit en evenwichtsverbetering
  • Rij – en manoeuvreertechnieken
  • Uitzetten van plans
  • Nivelleren in combinatie met een lasertoestel
  • Maken van sleuven, taluds en vijvers
  • Basisonderhoud en checklist
 
Benodigdheden
 
Iedere deelnemer brengt veiligheidsschoenen mee.
 
Certificering
 
De cursisten die slagen voor zowel een praktische als theoretische proef krijgen een getuigschrift minigraaf dat 5 jaar geldig is.
 

Vraag opleiding aan