Basistechnieken elektriciteit

Over de opleiding 'Basistechnieken elektriciteit'

Doel
 
Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij een basiskennis elektriciteit heeft.  Hoe dikwijls wordt er op het werk geen gebruik gemaakt van elektriciteit? Het is dan ook handig als de werknemer de kennis heeft om een klein defect op te lossen, om een circuit bij te leggen of uit te breiden, …  
In deze opleiding wordt deze kennis op een praktische manier bijgebracht.
 
Doelgroep
 
Werknemers die onvoldoende kennis hebben
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Programma
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
  • Persoonlijke veiligheid
  • Kennis  van de elektrische grootheden
  • Elektrische symbolen
  • Schema’s leren lezen
  • Universele kleurcodes
  • Eenvoudige schakelingen maken
  • Circuits uitmeten
 
 
Duur
 
2 dagen opleiding
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12

Vraag opleiding aan