Basistechnieken lassen

Over de opleiding 'Basistechnieken lassen'

Doel
 
Tijdens het werk dient er wel eens een kleine reparatie aan een machine te gebeuren of dient er een constructie gemaakt te worden. Werknemers in dienst hebben die dit kunnen hebben dan ook een meerwaarde voor het bedrijf.  
Een perfecte las leggen is echter niet eenvoudig en vraagt enige opleiding om dit te kunnen. In deze praktijkopleiding wordt geleerd hoe verschillende lasnaden moeten gelegd worden en dit onder verschillende plaatsing van het materiaal. In deze opleiding wordt gebruik gemaakt  van klassieke lastoestellen en laselektroden.
 
 
Doelgroep
 
Werknemers die onvoldoende kennis hebben.
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
  • Kennis van het lastoestel en toebehoren
  • Verschillende laselektroden en technische aanduidingen
  • De verschillende lasbewegingen
  • Fouten gemaakt door gebrek aan ervaring
  • Veiligheid tijdens het lassen
  • Verschillende praktische oefeningen
  
Duur
 
4 dagen opleiding
 
Benodigdheden
 
Verplicht mee te brengen: werkkledij en veiligheidsschoenen
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 8

Vraag opleiding aan