Brandpreventie - brandbestrijding

Over de opleiding 'Brandpreventie - brandbestrijding'

Doel
 
U leert snel en doelstreffend handelen bij een brand of incident, het leren aanvallen van een brand met behulp van de eerste interventiemiddelen om hem te omschrijven, in te perken of  te blussen.
 
Doelgroep
 
Alle werknemers komen voor deze opleiding in aanmerking.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4
Maximum aantal deelnemers: 15
 
Programma
 
 • Theorie:
      • Geldende wetgeving
      • Het fenomeen verbranding
      • Voorzorgsmaatregelen
      • Verschillende blusmiddelen
      • Waarschuwing, alarm en evacuatie
 • Praktijk:
      • Toelichting over het hanteren en correct gebruiken van de verschillende blustoestellen en –middelen
      • Praktische oefening onder deskundige en professionele begeleiding op een echte  vuurhaard
 
Duur
 
Halve dag opleiding (3,5u)
 
Certificering
 
De cursisten die slagen voor zowel een praktische als theoretische proef krijgen een getuigschrift dat  5 jaar geldig is.
 

Vraag opleiding aan