Communicatietechnieken

Over de opleiding 'Communicatietechnieken'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Hoe verloopt communicatie?
    • Hoe beïnvloedt jouw referentiekader het communicatieproces?
    • Hoe kan je de ander beter begrijpen?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Constructief te communiceren
    • Actief te luisteren
    • De ander beter te begrijpen
 
Inhoud
De meeste mensen vinden communicatie iets heel vanzelfsprekends. Ze stellen zich weinig vragen bij hoe communicatie verloopt en zou moeten verlopen. Vele problemen ontstaan echter door minder goede communicatie doordat mensen steeds vanuit hun buikgevoel reageren en niet nadenken over hoe ze zaken kunnen verwoorden en over hoe ze overkomen. Ze staan te weinig stil bij hun beeldvorming en beseffen niet dat niet iedereen de wereld op dezelfde manier bekijkt en dat er niet één maar veel manieren zijn om zaken te bekijken.  
 
Aanpak
Aan de hand van oefeningen krijgen de cursisten een duidelijk beeld krijgen van hoe zij communiceren en welk effect dat heeft op de ander. Ook al bedoelen ze het goed, het effect telt. In elke werkomgeving (vertrouwd of nieuw) , gaat het niet meer op om te zeggen "ze kennen mij, ze weten dat ik dat zo niet bedoel"
 
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
1 volledige dag
 
 

Vraag opleiding aan