Defensief rijden

Over de opleiding 'Defensief rijden'

Doel
 
Deze verplichte opleiding in het kader van de bijscholing vakbekwaamheid, heeft als doel om de deelnemers een defensievere rijstijl aan te meten met aandacht voor het verantwoord en bewust deelnemen aan het verkeer. Men leert risico’s te erkennen om zodoende bewust, preventief en tijdig te anticiperen.
 
De kost van deze opleiding is ten laste van de werkgever. Enkel de loonkost tijdens de opleiding wordt door het desbetreffende sociaal fonds terugbetaald.
 
Doelgroep
 
Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep rijbewijs C/CE
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum aantal deelnemers: 20
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
Theorie
 
Gedurende drie uur wordt tijdens een interactieve groepsdiscussie het veiligheidsbewustzijn en de basispreventietechnieken betreffende de verkeersveiligheid besproken. Deze worden aangeleerd met aandacht voor:
 
 • Ongevallen aan de hand van statistieken
 • De oorzaak en de ernst van verkeersongevallen
 • Ongevallenfactoren op de openbare weg
 • Actieve en passieve veiligheid
 • Pro actief veiligheidsgedrag
 • Preventieve rijtechnieken en anticiperen in het verkeer
 • Kijktechnieken, dode hoeken, stopafstanden, ladingen in voertuigen
 
Praktijk
 
Tijdens de praktijksessie worden de defensiever basisprincipes tijdens het manoeuvreren en een rit op de openbare weg individueel aangeleerd:
 
  • Visuele controle voor vertrek
  • Correct in – en uit stappen, stuur- en zithouding
  • Afstellen van spiegels en controle blinde hoeken
  • Aandachtspunten bij het achteruit rijden
  • S-bocht, achterwaarts parkeren, opstellen tegen een laadbrug
 
Certificering
 
De module is erkend door de FOD mobiliteit in het kader van de verplichte bijscholing voor beroepschauffeurs ( 7 kredietpunten )
 

Vraag opleiding aan