Diefstalpreventie

Over de opleiding 'Diefstalpreventie'

Doel
Deze opleiding behandelt de mogelijke preventieve maatregelen tegen een daad van criminaliteit tegen je voertuig en of lading en in het slechtste geval jezelf. Je krijgt nuttige tips voor het invullen van een handig stappenplan rond preventie criminaliteit.
 
De kost van deze opleiding is ten laste van EDUplus. De loonkost tijdens de opleiding wordt door het desbetreffende sociaal fonds terugbetaald.
 
Programma
 
1.Algemene informatie rond criminaliteit :
inleiding (definities,cijfers over ladingdiefstal en criminaliteit)
Verschillende types criminaliteit tijdens het transport
2.Gevolgen voor de bestuurders.
 De onderschatte gevolgen ...
3.Preventieve maatregelen tegen ladingdiefstal.
 De verschillende preventieve maatregelen worden in detail besproken.
4.Wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder versus de verlader(bedrijven).
 Wanneer ben je aansprakelijk als bestuurder ?
5.Checklist voor de chauffeur + oefeningen.
6.Besluit ladingdiefstal.
 
Doelgroep
 
Alle professionele bestuurders met rijbewijs C/CE van voertuigen onderworpen aan verordening (EG) nr 561/2006
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum aantal deelnemers: 20
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Duur
1 dag opleiding
 
Certificering
 
De module is erkend door de FOD mobiliteit in het kader van de verplichte bijscholing voor beroepschauffeurs ( 7 kredietpunten )

Vraag opleiding aan