Duurzaam groenbeheer

Over de opleiding 'Duurzaam groenbeheer'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties “ werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier “, “ bereidt gronden voor “, “  onderhoudt tuinen en groene zones “ , “voert bestrijding uit van onkruid, ziekten en plagen“,  “ voert aanplantingen uit “ en “ voert infrastructuurwerken uit ” ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinaanleg/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
 
Doel
 
Van de professionele groenaanlegger en groenbeheerder wordt verwacht dat hij of zij zorgt voor een mooie en gezonde leefomgeving: duurzaam groen, vrij van scheikundige meststoffen en pesticidengebruik, maar ook vrij van ziekten en plagen. En met minimale afvalproductie.
Het spreekt vanzelf dat deze uitdagingen slechts tot resultaat kunnen leiden als we voldoende inzicht verwerven in de natuurlijke processen die tot noodzakelijke ecologische evenwichten leiden. En we onze handelswijze inbedden in deze inzichten. Dit geldt bij uitstek voor iedereen die van de inrichting en het beheer van particuliere tuinen en industrieel of openbaar groen werk maakt.
Deze basiscursus wil een bijdrage leveren aan het verwerven of uitdiepen van deze inzichten.
Na het volgen van deze instapcursus zijn de deelnemers in staat om vanuit deze basisinzichten hun werk als groenbeheerder uit te voeren naar huidige en toekomstige milieutechnische en maatschappelijk aanvaarde normen en voorwaarden, volgens een doordachte beheersplanning.
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de groene sector
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
 
Vereiste voorkennis
 
Geen
 
Programma
 
  • Ecologisch bodemmanagement : belangrijke begrippen rond bodemvruchtbaarheid, bodemverbetering, bemesting en bewerking.
  • Plantengemeenschappen : relatie tussen biotische en abiotische factoren, dynamische plantencombinaties in functie van stabiele ecosystemen, aangepaste plantencombinaties in functie van onkruidbeheersing.
  • IPM als stategie voor beheersing van schadeverwekkers
  • Biologische en milieuvriendelijke bestrijding
  • Beheersplanning groenonderhoud : principes van mineralenkringloop, afvalreductie in de praktijk, alternatief onkruidbeheer, open en groene verhardingen voor een betere infiltratiecapaciteit
 
Duurtijd
 
2 dagen
 
 
 
 
 
 

Vraag opleiding aan