ECS2: basis velling

Over de opleiding 'ECS2: basis velling'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties "werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier", "onderhoudt tuinen en groene zones", "werkt met courante tuinbouwmachines" en "reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel" ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
Werken met de kettingzaag blijft gevaarlijk. Om het aantal ongelukken te doen dalen, werd  op Europees niveau een certificering, European Chainsaw Standards, uitgewerkt. Deze nieuwe normen zorgen ervoor dat men veiliger en efficiënter met een kettingzaag werkt. Met een grotere keuze uit de aangeleerde technieken, dus meer mogelijkheden om een boom te vellen, en meer aandacht voor het gebruik van handgereedschap, verzekeren we een veiligere methode van werken.
 
Na ECS 1 kan men instappen in de volgende opleiding ECS2, waar men dieper ingaat op het veilig vellen van bomen. De bedoeling van deze training is om medewerkers op te leiden tot het slagen in het examen voor het behalen van het attest European Chainsaw Certificate 2 (ECC2).
 
 
Doelgroep
 
Medewerkers zonder of met ervaring die hun gebruik van de kettingzaag op punt wensen te stellen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4   
Maximum aantal deelnemers: 6
 
Vereiste voorkennis
 
Het bezit van een attest ECC1 is noodzakelijk om deel te nemen.
 
Programma
 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkplanning met inbegrip van noodprocedures
  • Operationele veiligheidscontrole
  • Wettelijke en plaatselijke milieunormen
  • Voorbereiden van de boom voor velling
  • Vellen van bomen
  • De valkerf
  • Vellen voorwaarts hellende boom
  • Onttakken en stammen afkorten
  • Onttakken aangepast aan vertakkingspatroon
  • Neerhalen van een vasthangende boom
 
 
Benodigdheden
 
Kettingzaag en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vraag opleiding aan