Evaluatiegesprekken

Over de opleiding 'Evaluatiegesprekken'

Doel
 
Na deze training hebben de deelnemers inzicht in:
· Wat is het doel van een evaluatiegesprek?
· Hoe ziet een evaluatiegesprek eruit?
· Wat zijn de feedbackregels
 
De deelnemers vergroten hun vaardigheid om:
· Zich goed voor te bereiden op een evaluatiegesprek
· Op een constructieve manier evaluatiegesprekken te voeren
· Op een constructieve manier feedback te geven
 
Doelgroep
 
Werknemers actief in de groene sector met een leidinggevende functie.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4
Maximum aantal deelnemers: 12  
 
Vereiste voorkennis
 
Geen
 
Programma
 
· Hoe bereidt je een evaluatiegesprek voor ? Een goede voorbereiding is absoluut noodzakelijk om het slagen van het gesprek te garanderen. We bekijken daarom met de deelnemers hoe ze zichzelf en hun medewerkers goed voorbereiden op een gesprek.
· Hoe bouw je een gesprek op? Wanneer het evaluatiegesprek eerder chaotisch verloopt, kan de leidinggevende minder informatie uit het gesprek halen. We opteren er daarom voor om een duidelijke structuur in het gesprek te brengen. Samen met de deelnemers bekijken we een stappenplan.   
· Hoe voer je een evaluatiegesprek? In een gesprek mogen geen verrassingen naar boven komen. Gedurende het jaar heeft de leidinggevende regelmatig feedback gegeven zodat de medewerker al een goed beeld heeft van hoe hij over hem denkt. Toch kan het soms hard aan komen als het zwart op wit staat. De kunst is in het gesprek eveneens uitgebreid aandacht te besteden aan de positieve punten. Daarom is het formuleren van concrete, SMARTe afspraken erg belangrijk.
· In het evaluatiegesprek zijn er enkele valkuilen waar de deelnemer in kan trappen. We sommen deze mogelijke valkuilen op en bespreken ze met de deelnemers zodat ze zich hiervan bewust zijn.
 

Vraag opleiding aan