Feedback geven

Over de opleiding 'Feedback geven'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat is feedback geven?
    • Waarom is feedback geven belangrijk?
    • Hoe kan constructieve feedback voor een betere samenwerking zorgen?
    • Hoe bereid je de feedback die je wil geven voor?
    • Hoe ga je zelf om met feedback?
    • Hoe voer je op een constructieve wijze een gesprek?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Feedback te geven volgens de regels
    • De reacties van de ander op te vangen
    • Door te vragen bij het ontvangen van feedback
 
Inhoud
Wanneer het gaat om mensen in onze directe omgeving (collega’s, directe chefs) is het moeilijk om deze mensen te vertellen wat we denken en voelen over hun aanpak. Het is nog moeilijker om (negatieve) feedback van anderen te moeten ontvangen. Niemand vindt het leuk om te horen dat hij/zij iets niet goed doet. We kunnen er nochtans veel van leren. Feedback kunnen geven en ontvangen zijn zeer belangrijke vaardigheden om je goed te voelen op je werk. De basisregels zijn vrij eenvoudig maar ze toepassen is niet evident. We staan even stil bij zowel het ‘waarom’ als bij het ‘hoe’, maar focussen ons vooral op het inoefenen van de vaardigheden.
 
Aanpak
Ook hier vertrekken we vanuit de leefwereld van de cursisten. Hun problemen met feedback willen we ter sprake brengen en behandelen. Via een brainstorm verzamelen we de moeilijke situaties en oefenen we ze in aan de hand van rollenspelen en cases. Door middel van videoanalyse zien de deelnemers zichzelf feedback geven en ontvangen.  Onze ervaring met videoanalyse is dat het een zeer krachtige leertool is. Er is namelijk een zeer groot verschil tussen hoe mensen denken dat ze overkomen, en hoe ze effectief (op het scherm) overkomen.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan