Feedback geven

Over de opleiding 'Feedback geven'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat is feedback geven?
    • Waarom is feedback geven belangrijk?
    • Hoe kan constructieve feedback voor een betere samenwerking zorgen?
    • Hoe bereid je de feedback die je wil geven voor?
    • Hoe ga je zelf om met feedback?
    • Hoe voer je op een constructieve wijze een gesprek?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Feedback te geven volgens de regels (4G's)
    • De reacties van de ander op te vangen
    • Door te vragen bij het ontvangen van feedback
    • Samen te bekomen tot het gewenste resultaat
 
Inhoud
Wanneer het gaat om mensen in onze directe omgeving (collega’s, directe chefs) is het moeilijk om deze mensen te vertellen wat we denken en voelen over hun aanpak. Het is nog moeilijker om (negatieve) feedback van anderen te moeten ontvangen. Niemand vindt het leuk om te horen dat hij/zij iets niet goed doet. We kunnen er nochtans veel van leren. Feedback kunnen geven en ontvangen zijn zeer belangrijke vaardigheden om je goed te voelen op je werk. De basisregels zijn vrij eenvoudig maar ze toepassen is niet evident. We staan even stil bij zowel het ‘waarom’ als bij het ‘hoe’, maar focussen ons vooral op het inoefenen van de vaardigheden.
 
Aanpak
Ook hier vertrekken we vanuit de leefwereld van de cursisten. Hun problemen met feedback willen we ter sprake brengen en behandelen. Op basis van enkele voorbeelden brengen we de feedbackregels aan. We laten de deelnemers in een oefening beginzinnen formuleren van een feedbackboodschap om de regels van 4G onder de knie te krijgen. In rollenspelen kunnen de deelnemers feedback geven inoefenen voor eigen cases of voorbeeldsituaties. Zo oefenen ze ook het samenvatten, afspraken maken en ontvangen van feedback.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers: 12
 
Duur
1 volledige dag
 
 

Vraag opleiding aan