Herkennen en bestrijden van ziekten en plagen in de akkerbouw

Over de opleiding 'Herkennen en bestrijden van ziekten en plagen in de akkerbouw'

Doel
 
Ziekten en plagen hebben nefaste gevolgen voor de rendabiliteit in de verschillende akkerbouwteelten. Daarom is het van het grootste belang op het juiste moment de aard van de ziekte te kunnen vaststellen en om op een gepaste wijze hieraan te verhelpen. In de opleiding wordt besproken welke bestrijdingsmiddelen we kunnen gebruiken, op welk tijdstip en onder welke toedieningsvorm.
 
Doelgroep
 
Alle werknemers in de akkerbouw.
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleidng is geen voorkennis vereist.
 
Programma
  • Plagen
    • Haagwinde
    • Meeldauw
    • Aaltjes (aardappelcyste-, wortellesie-, wortel-, wortelknobbel-)
    • Schimmels, wortelrot
  • Bestrijdingsmethoden
    • Mechanische en biologische
    • Chemische
      • Spuittechniek
      • Middelen
      • Persoonlijke bescherming bij het spuiten
  • Bestrijdingsmiddelen
    • Stofnamen en hun toepassing
  • Chemische grondontsmetting met
    • Fumigantia
    • Niet-fumigantia
  • Specifieke ziekten en plagen in
    • Voedergewassen
    • Bietenteelt
    • Graanteelt
    • Uienteelt
    • Peulvruchtenteelt
  • Preventie
 
 
Duur
 
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 

Vraag opleiding aan