Heropfrissing wegcode

Over de opleiding 'Heropfrissing wegcode'

Doel
 
De wegcode staat niet stil. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag en wat mag niet op de openbare weg? In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Deze opfrissing gebeurt aan de hand van een aantal weloverwogen multiplechoice vragen door onze verkeersdeskundige opgesteld. Deze opleiding is geen examen ... maar zeer nuttig om je kennis van de wegcode up to date te houden als chauffeur C en D.
 
De kost van deze opleiding is ten laste van EDUplus. De loonkost tijdens de opleiding wordt door het desbetreffende sociaal fonds terugbetaald.
 
Programma
Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.
  • Plaats van de bestuurder op de openbare weg, algemene regel en uitzonderingen, busstrook en bijzondere overrijdbare bedding, autosnelweg, spitsstrook, weefstrook.+ oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Snelheid: relatieve en absolute snelheidsbeperkingen, bestraffing snelheidsovertredingen .+ oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Voorrang: algemene regel en uitzonderingen, gedrag bij een kruispunt en rotonde + oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Inhalen: wat is inhalen, inhaalverbod, uitzonderingen, verplichtingen + oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Gebruik van lichten: tijdens het rijden, bij stilstaan en parkeren, gebruik 4 richtingsaanwijzers,oranje-geel knipperlicht + oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Stilstaan en parkeren: verschil tussen stilstaan en parkeren, hoe stilstaan en parkeren,voorzieningen, verboden en toelatingen .+ oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Verkeer in tunnels: in- en uitrijden tunnels, verkeersborden, wat bij ongeval, brand, rook
  • Recente wijzigingen: nieuwe verkeersborden (B22; B23; F111; F8, C24a met onderbord B, C, D ofE; D4; C6), zwaardere bestraffing gordelplicht, vrijstelling van gordelplicht, gordelplicht in autocars, gebruik retro-reflecterende veiligheids-vest, moto's tussen file
  • Massa: eigen massa, laadvermogen, MBT en MTM, + oefeningen onder de vorm van multiple choice
  • Het Europees aanrijdingsformulier: de verschillende delen en rubrieken
 • Belangrijke weetjes over het aanrijdingsformulier: algemene aandachtspunten, wat als er geen ander voertuig betrokken is, wat als er meerdere voertuigen betrokken zijn, wat bij gewonden,praktische tips, wie moet verwittigd worden bij een ongeval...
 • oefeningen
 
Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.
 
 
Doelgroep
 
Alle professionele bestuurders met rijbewijs C/CE van voertuigen onderworpen aan verordening (EG) nr 561/2006
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum aantal deelnemers: 20
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
Certificering
 
De module is erkend door de FOD mobiliteit in het kader van de verplichte bijscholing voor beroepschauffeurs ( 7 kredietpunten )

Vraag opleiding aan