Interculturele communicatie

Over de opleiding 'Interculturele communicatie'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Hoe beinvloedt cultuur ons referentiekader
    • Wat zijn de kenmerken van een grofmazige en fijnmazige cultuur?
    • Hoe kunnen taal- en cultuurverschillen de communicatie beïnvloeden?
    • Hoe ontstaan misverstanden?
    • Hoe communiceer je met iemand van een andere cultuur of moedertaal?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Mensen uit andere culturen beter te bevragen
    • Mensen uit andere culturen beter te begrijpen
    • Mensen uit andere culturen meer te waarderen
    • Met mensen uit andere culturen constructiever te communiceren
 
Inhoud
 
Tegenwoordig kom je meer en meer in contact met mensen uit andere culturen, ook op het werk. Diversiteit is een feit en een verrijking. Tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen met zich mee; Andere culturen kunnen ons afschrikken zodat we ze niet kennen. Maar door kennis te maken met de verschillende culturen leren we ze beter begrijpen en waarderen. Dat is de basis van een goede communicatiemet mensen van een andere cultuur of met een andere moedertaal;
Mensen uit verschillende culturen hebben een verschillende kijk op de wereld. Dit leidt tot verschillende gevoelens, reacties, meningen en overtuigingen. Het is belangrijk om over deze verschillen open te communiceren. Misverstanden ontstaan als medewerkers op een andere golflengte zitten, vanuit een verschillend referentiekader reageren zonder dat ze zich er bewust van zijn, of als mensen hun eigen referentiekader als het enige mogelijke beschouwen. In plaats van de te focussen op de verschillen moeten we juist met een open blik vragen kunnen stellen en op zoek gaan naar een wederzijds begrip.
 
Aanpak
Aan de hand van eigen aangebrachte voorbeelden, gaan we op zoek naar de verschillen in culturen. We tonen een reeks foto's en laten de deelnemers hun eersted indruk over de getoonde personen noteren in drie woorden. Zo maken we vooroordelen bespreekbaar en brengen we verschillende referentiekaders en verschillen tussen culturen aan het licht. We maken dit wat luchtig door weetjes van verschillende landen en culturen te vertellen en door een quiz te spelen met de deelnemers. Op die manier zetten we de deelnemers aan om zelf ook te vertellen over hun eigen cultuur en ervaringen met andere culturen. Daarna leren we de deelnemers technieken aan om actief op zoek te gaan naar de ander zijn referentiekader en om hun communicatie hier op af te stemmen. Deze oefenen we in aan de hand van korte rollenspelen. Elke deelnemer noteert achteraf leerpunten voor zichzelf.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
 
Duur
1 volledige dag
 

Vraag opleiding aan