Interculturele communicatie

Over de opleiding 'Interculturele communicatie'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat zijn de kenmerken van een grofmazige en fijnmazige cultuur?
    • Waarom schrikt een andere cultuur ons af?
    • Hoe kijken we naar iemand van een andere cultuur?
    • Hoe communiceer je met iemand van een andere cultuur?
    • Hoe communiceer je met iemand die jouw taal niet goed beheerst?
    • Hoe kan je andere culturen leren waarderen?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Mensen uit andere culturen beter te bevragen
    • Mensen uit andere culturen beter te begrijpen
    • Mensen uit andere culturen meer te waarderen
    • Met mensen uit andere culturen constructiever te communiceren
 
Inhoud
Onbekend is onbemind. Andere culturen schrikken ons af omdat we ze niet kennen. Door kennis te maken met de verschillende culturen leren we ze beter begrijpen en waarderen. Dit is de basis voor een goede communicatie met mensen uit andere culturen. Het is belangrijk dat we ons oordeel leren uitstellen wanneer we iemand ontmoeten van een andere cultuur. Als we de ander de kans geven en beter leren kennen zullen we zien dat er naast de verschillen ook gelijkenissen zijn en dat deze groter kunnen zijn dan de verschillen. Daarnaast kunnen de verschillen van de ander een uitdaging zijn voor ons.
 
Aanpak
We vertrekken vanuit reële situaties. Via een brainstorm verzamelen we voorbeelden van miscommunicatie tussen verschillende culturen. We ontleden samen deze boodschappen en we brengen zo de verschillende referentiekaders aan het licht. Daarna gaan we technieken aanleren om actief op zoek te gaan naar de ander zijn referentiekader en om onze communicatie hier op af te stemmen.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan