Klimaatinstellingen - groenteteelt

Over de opleiding 'Klimaatinstellingen - groenteteelt'

Doel
 
Wat heeft een plant nodig om te groeien en vruchten te produceren? In de opleiding klimaatinstellingen wordt er dieper ingegaan op de levensprocessen van de plant en welke rol het klimaat hierin speelt. Op een praktijkgerichte manier wordt aangetoond hoe bij planten en groenten het klimaat wordt gebruikt om de plant te sturen.
De opleiding bestaat enerzijds uit een meer theoretisch lui!k dat inzicht geeft in de reacties van de plant op zijn omgeving. Anderzijds wordt er ook voldoende ruimte gegeven aan de praktijk door de theorie te demonstreren aan de hand van een aantal voorbeelden.
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de tuinbouwsector
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum: 15  
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist
 
Programma
 
Volgende onderwerpen komen aangepast aan de specifieke teelt en niveau van de deelnemers aan bod:
    • Plant: fotosynthese, groei, verdamping en ademhaling
    • Klimaat: hoe beïnvloeden temperatuur, luchtvochtigheid, CO² en licht bovenstaande plantprocessen
    • Hoe kunnen we het klimaat gebruiken om de plant te sturen
    • Hoe wordt een bepaald klimaat ingesteld in de klimaatscomputer
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
 
 
 
 
 
 

Vraag opleiding aan