Nederlands op de werkvloer

Over de opleiding 'Nederlands op de werkvloer'

Doel
 
Na deze training zullen de deelnemers:
  • Eenvoudige Nederlandse (vak)termen begrijpen en spreken
  • Eenvoudige Nederlandse zinnen formuleren
  • Vaardig zijn in een goede communicatie en verstandhouding
  • Inzichten verworven hebben in een passende houding op werkplek
  • Gemotiveerd zijn om Nederlands te spreken op de werkplek
 
Doelgroep
 
Deze opleiding richt zich naar werknemers die binnen hun werkomgeving een actieve basiskennis van het  Nederlands wensen te verwerven  
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4
Maximum aantal deelnemers: 12
 
Programma
 
 • Basiswoorden en -regels
      • Gebruik van persoonlijke voornaamwoorden
      • Werkwoorden
      • Eenvoudige zinnen maken
      • Vragen stellen
      • Voorzetsels en plaatsaanduidingen(boven, onder, ver, tussen, ...)
      • Werken rond thema’s zoals de weekdagen, klok lezen, telwoorden,...
 • Vaktermen
      • Vaktermen en eenvoudige werkinstructies kwaliteit: maten, gewichten, kleuren, soorten,...
      • Materielen en hulpmiddelen op de werkvloer: verpakkingsmateriaal, schoonmaakgerei, bedienen van electrisch en rollend materiaal, sorteren van afval, herkennen van pictogrammen op de werkplek,...
 • Begrippen rond het thema arbeidsattitude
      • Begroeten van elkaar
      • Chef en collega’s aanspreken of vragen stellen
      • Eenvoudige werkinstructies begrijpen
      • Afspraken maken rond
      • Het gebruk van werkkledij
      • Inplannen van vakantiedagen
      • Tijding aanwezig zijn op de werkplek
      • Het uivoeren van de opgelegde taken
      • Telefoneren: melden van afwezigheid
      • Opnemen van verantwoordelijkheden betreffende de functietaken
      • Respectvol omgaan me de chef en de collega’s
      • Omgaan met conflicten en agressie
      • Respect voor materiaal en werkomgeving
      • Handen wassen en hygiëne op de werkplek, EHBO
      • Orde en netheid op de werkplek
      • Gebruiken van de toiletten, douche, kleedruimte, refter en maaltijden
      • Invullen van sociale documenten
 
Er wordt gewerkt met foto-en beeldmateriaal , afbeeldingen, praktische oefeningen waarbij hoofdzakelijk het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal wordt aangeleerd.  Deze concrete aanpak maakt het voor de deelnemers eenvoudiger en maximaal toepasbaar op de werkplek.
  
Duur
 
afhankelijk van de cursisten - max. 120u
 

Vraag opleiding aan