Omgaan met anderstaligen

Over de opleiding 'Omgaan met anderstaligen'

Doel
Nederlandstaligen tips en trics aanreiken om efficiënter te communiceren met anderstalige collega’s.
 
Doelgroep
Nederlandstaligen op een "multiculturele werkvloer", in het kader van een opleiding "Nederlands op de werkvloer"
  
Vereiste voorkennis
De Nederlandse taal beheersen.
 
Duur
2 tot 4 uren
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan