Omgaan met stress

Over de opleiding 'Omgaan met stress'

Doel
Cursisten hebben na de opleiding inzicht in:
  • De belangrijkste stressfactoren op het werk
  • Hun eigen belangrijkste stressfactoren
  • Het belang van initiatief nemen in stressvolle situaties
  • Het verschil tussen zinnige en onzinnige gedachten
 
De cursisten vergroten hun competentie om:
  • Stressvolle situaties te herkennen
  • Stressvolle situaties te voorkomen
  • Op een effectieve wijze met stressvolle situaties om te gaan
  • Stressvolle situaties positief te bekijken
  • Stressvolle situaties assertief aan te pakken
 
Cursisten vergroten hun introspectievermogen
We merken dat het voor veel medewerkers moeilijk is om naar hun eigen stressbeleving te kijken en hierover te reflecteren. ‘De ander/ de situatie bezorgt mij stress, ik kan hier niets aan veranderen’ is een veel gehoorde uitspraak. Daarom is het belangrijk dat leren op een kritische wijze naar zichzelf te kijken en hun gedachten leren in vraag te stellen. Ze moeten zich bewust worden van het feit dat ze zelf hun stress creëren. De introspectie van de deelnemers van de opleiding verhogen is dus een belangrijke doelstelling van de training.
 
Inhoud
Stress anders bekijken
In deze drukke en continu veranderende omgeving heeft iedereen last van stress. Mensen zitten vaak met het gevoel dat de situatie maakt dat zij stress hebben en dus hier weinig aan kunnen veranderen. Dit klopt niet! Het gegeven dat iemand in een bepaalde situatie geen stress heeft en iemand anders in diezelfde situatie wel stress ervaart is hier een bewijs van. Het is niet de situatie die maakt dat je stress hebt maar wel hoe je er tegenoverstaat. Zo kan je kan elke situatie positief of negatief bekijken, je kan een moeilijke situatie zien als een probleem of als een uitdaging. Door je gedachten en de overtuigingen waar deze gedachten uit verder vloeien in kaart te brengen en kritisch te bevragen zal je stress anders gaan bekijken.
 
Stress aanpakken
Wanneer we een stressvolle situatie als uitdaging gaan bekijken, zien we gemakkelijker mogelijkheden om de situatie om te vormen of te beïnvloeden. We hebben in het verleden enkele technieken geleerd om situaties te veranderen of te beïnvloeden. Eenmaal we deze technieken hebben uitgeprobeerd, geven we het op en ondergaan we de situatie. Het is de kunst om vol te houden en creatief te zijn in het aanpakken van de stressvolle situatie.
 
Aanpak
We vragen aan de cursisten welke situaties ze als ‘stressvol’ ervaren. Aan de hand hiervan bespreken we de belangrijkste stressfactoren. We gaan hier nog dieper op in door te gaan kijken welke (vaak negatieve) gedachten hieraan vooraf gaan. In groep bespreken we hoe we anders naar deze moeilijke situaties kunnen kijken. We laten de cursisten oefenen om hun negatieve gedachten die stress veroorzaken om te buigen in positieve gedachten.
Uit de positieve gedachten vloeit het belang van initiatief nemen in een stressvolle situaties voort. We bespreken de technieken die cursisten toepasten in het verleden en kijken hoe ze deze nog kunnen optimaliseren. Daarnaast brainstormen we rond andere mogelijke technieken. We oefenen dit in aan de hand van rollenspelen.
 
 
Deelnemers
Minimum aantal medewerkers : 4
Maximum aantal medewerkers : 12
 
Duur
2 volledige dagen
 
 
 

Vraag opleiding aan