Omgaan met veranderingen

Over de opleiding 'Omgaan met veranderingen'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Waarom veranderen noodzakelijk is?
    • Wat zijn de verschillende fasen van een veranderingsproces?
    • Waarom vinden mensen veranderen lastig?
    • Hoe kan je veranderingen positief bekijken?
    • Hoe pak je veranderingen aan?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Veranderingen positiever te bekijken
    • Positief om te gaan met veranderingen
 
Inhoud
Veranderen is noodzakelijk om te overleven maar schrikt mensen af. Veranderingen worden gezien als een bedreiging. Het vertrouwde loslaten is niet gemakkelijk. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen we beter met deze veranderingen op de werkvloer omgaan. Het veranderingsproces doorloopt verschillende fasen. Pas wanneer we alle fasen doorlopen hebben, merken we aan het einde van de weg, dat deze veranderingen niet zo onoverkomelijk waren. Wanneer we veranderingen op een andere, meer positieve manier bekijken kunnen we er ook beter me omgaan.
 
Aanpak
We bespreken de veranderingsprocessen die de cursisten de afgelopen periode doorlopen hebben. Hier koppelen we de fasen en de bronnen van weerstanden aan. In een groepsdiscussie gaan we samen kijken hoe ze deze veranderingen anders kunnen bekijken.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan