Omgaan met veranderingen

Over de opleiding 'Omgaan met veranderingen'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Waarom veranderen noodzakelijk is?
    • Wat zijn de verschillende fasen van een veranderingsproces?
    • Waarom vinden mensen veranderen lastig?
    • Hoe kan je veranderingen positief bekijken?
    • Hoe pak je veranderingen aan?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Veranderingen positiever te bekijken
    • Om te gaan met de eigen weerstand
    • Uit hun comfortzone te stappen
    • Positief om te gaan met veranderingen
 
Inhoud
Veranderen is noodzakelijk om te overleven maar schrikt mensen af. Veranderingen worden gezien als een bedreiging. Het vertrouwde loslaten is niet gemakkelijk. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen we beter met deze veranderingen op de werkvloer omgaan. Het veranderingsproces doorloopt verschillende fasen. Pas wanneer we alle fasen doorlopen hebben, merken we aan het einde van de weg, dat deze veranderingen niet zo onoverkomelijk waren. Wanneer we veranderingen op een andere, meer positieve manier bekijken kunnen we er ook beter me omgaan.
 
Aanpak
We starten deze opleiding met een aantal stellingen rond verandering.We bespreken de veranderingsprocessen die de cursisten de afgelopen periode doorlopen hebben en tonen aan de hand van deze voorbeelden aan dat verandering een constante is. Vervolgens gaan we dieper in op weerstand en hoe de deelnemers hiermee omgaan. We laten hen een truth-or-dare spel spelen om uit hun comfortzone te treden en om te leren zien waar weerstand vaak vandaan komt. Tot slot bespreken we zes veranderlessen om op een ander manier met veranderingen om te gaan. Deze kunnen worden gekoppeld aan een eigen case.
 
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
1 volledige dag
 

Vraag opleiding aan