Peterschapsopleiding

Over de opleiding 'Peterschapsopleiding'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat is de rol van een meter/peter?
    • Welke informatie heeft een nieuweling de eerste dag nodig?
    • Hoe geef je een nieuweling een goed gevoel?
    • Welke vragen stel je aan de nieuweling?
    • Hoe leer ik iemand een taak aan?
    • Waarom is een instructie voorbereiden belangrijk?
    • Hoe structureer ik een instructie?
    • Hoe motiveer ik de ander?
    • Hoe stel ik goede vragen?
    • Hoe evalueer ik?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Het onthaal van nieuwe medewerkers te verzorgen
    • Op een gestructureerde wijze informatie te geven
    • Een goed contact op te bouwen
    • Stap per stap instructies te geven
    • In te spelen op de behoeften van de “leerling”
    • Op interactieve wijze instructie te geven
    • Goede vragen te stellen
    • Samen te vatten en te herhalen
 
Inhoud
Vaak beginnen medewerkers gemotiveerd aan hun nieuwe job. Om deze motivatie hoog te houden is een goede introductie belangrijk. De meeste m/peters maken of hebben weinig tijd voor nieuwelingen, alles wordt vlug tussendoor gedaan waardoor de inburgering van de nieuweling meestal langer duurt dan nodig is en de nieuweling zich onzekerder en minder gemotiveerd gaat voelen. Daarom is de eerste indruk die de m/peter uitstraalt en de aandacht die Hij/zij geeft aan de nieuweling van zeer groot belang en bepalend voor de verdere samenwerking!
Als een m/peter instructie gaat geven lijkt het hem/haar alsof Hij/zij geen voorbereiding nodig heeft. Hij/zij doet dit werk al jaren en kent het als het binnenste van zijn/haar broekzak. Niets is minder waar. Om de boodschap duidelijk te kunnen overbrengen moet er vooraf goed over nagedacht worden. De nieuweling krijgt immers veel informatie te verwerken. De boodschap moet gestructureerd en eenvoudig overgebracht worden.
 
Aanpak
We bespreken hoe de eerste communicatie met de nieuweling verloopt en waar het kan mislopen. We letten op de verbale en non-verbale communicatie, de volledigheid en duidelijkheid van de informatie, hoe kom ik over en de interactie met de medewerker, rekening houdend met zijn referentiekader.
We staan samen met de cursisten stil bij hoe ze hun instructie goed kunnen opbouwen en welke informatie belangrijk is om te geven. We geven hen de kans om dit in te oefenen.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan