Peterschapsopleiding

Over de opleiding 'Peterschapsopleiding'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat is de rol van een meter/peter?
    • Wat is het belang en het doel van een goed onthaal?
    • Welke informatie heeft een nieuweling de eerste dag nodig?
    • Hoe geef je een nieuweling een goed gevoel?
    • Welke tools en hulpmiddelen kan ik gebruiken bij het onthaal?
    • Welke vragen stel je aan de nieuweling?
    • Hoe leer ik iemand een taak aan?
    • Waarom is een instructie voorbereiden belangrijk?
    • Hoe structureer ik een instructie?
    • Hoe motiveer ik de ander?
    • Hoe stel ik goede vragen?
    • Hoe evalueer ik?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Het onthaal van nieuwe medewerkers te verzorgen
    • Op een gestructureerde wijze informatie te geven
    • Een goed contact op te bouwen
    • Stap per stap instructies te geven
    • In te spelen op de behoeften van de “leerling”
    • Op interactieve wijze instructie te geven
    • Goede vragen te stellen
    • Samen te vatten en te herhalen
 
Inhoud
Vaak beginnen medewerkers gemotiveerd aan hun nieuwe job. Om deze motivatie hoog te houden is een goede introductie belangrijk. De meeste m/peters maken of hebben weinig tijd voor nieuwelingen, alles wordt vlug tussendoor gedaan waardoor de inburgering van de nieuweling meestal langer duurt dan nodig is en de nieuweling zich onzekerder en minder gemotiveerd gaat voelen. Daarom is de eerste indruk die de m/peter uitstraalt en de aandacht die Hij/zij geeft aan de nieuweling van zeer groot belang en bepalend voor de verdere samenwerking!
Als een m/peter instructie gaat geven lijkt het hem/haar alsof Hij/zij geen voorbereiding nodig heeft. Hij/zij doet dit werk al jaren en kent het als het binnenste van zijn/haar broekzak. Niets is minder waar. Om de boodschap duidelijk te kunnen overbrengen moet er vooraf goed over nagedacht worden. De nieuweling krijgt immers veel informatie te verwerken. De boodschap moet gestructureerd en eenvoudig overgebracht worden.
 
Aanpak
We starten de opleiding met een stellingenspel. We laten de deelnemers aan de hand van die stellingen discussiëren over hun rol als peter/meter en hun valkuilen en talenten. Daaran bespreken we in een vraaggesprek hoe het onthaal van nieuwe medewerkers momenteel verloopt, wat goed loopot en wat beter kan. We koppelen hieraan de belangrijkste taken van een peter/meter en bespreken de gevolgen van "slecht" onthaal.
 
Aan de hand van een ervaringsoefening laten we de deelnemers ervaren hoe moeilijk het is om op korte tijd veel informatie te verwerken. We bespreken met hen wat ze kunnen doen om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We hebben hierbij aandacht voor non-verbale communicatie en laten hen de technieken van het actief en empatisch luisteren inoefenen.
 
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
1 volledige dag
 

Vraag opleiding aan