preventie arbeidsongevallen en veilig omgaan met machines in landbouw

Over de opleiding 'preventie arbeidsongevallen en veilig omgaan met machines in landbouw'

Doel
 
Land- en tuinbouw is een risicovol beroep. Jaarlijks gebeuren er nog te vaak, maar vooral veel te vermijden ongevallen (al dan niet met dodelijke afloop). Daarom is preventie en het zelf herkennen van risico's heel belangrijk.
In 3 stappen maken we een risicoanalyse naar identificatie en evaluatie van de risico's en de te nemen preventiemaatregelen.
Daarnaast werken we praktijkoefeningen uit aan de hand van:
 • Invullen van het "meldingsformulier (bijna)ongevallen"
 • Analyseren van een arbeidsongeval aan de hand van het ingevuld meldingsformulier
 • Zoeken naar de oorzaken van het ongeval
 • Bepalen van de nodige preventiemaatregelen
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de sector landbouw
 
Deelnemers
 
Minimum: 4
Maximum: 12   
 
Programma
Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen volgende onderwerpen sectorgericht aan bod:
 • Ongevallen ( voorbeelden/oorzaken en gevolgen)
 • Wat is preventie? - Welzijnswet 4/08/1996: Centraal begrip is risicoanalyse
 • Gevaar - Risico
 • Sensibilisering ( film: " Landbouw zonder kleerscheuren")
 • De voornaamste risico's in de land- en tuinbouwsector:
  • Valgevaar
  • Werken op hoogte
  • Dieren
  • Machines
  • Rug- en gewrichtsklachten
  • Trillingen
  • Geluid
  • Gevaarlijke producten
  • Rijdende voertuigen
  • Verstikking (besloten ruimten, mestsilo's, mestkelders)
  • Verpletering
  • Elektrocutie
  • Kinderen en derden op het bedrijf
 
 
 

Vraag opleiding aan