Samenwerken in team

Over de opleiding 'Samenwerken in team'

Doel
Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen:
    • Waarom is samenwerken zo moeilijk?
    • Wat zijn de voordelen van samenwerken?
    • Wat zijn de kenmerken van een team?
    • Welke interventies doe je op welke momenten?
    • Wat zijn de sterke / zwakke punten van jouw team?
    • Wat kan jij in jouw team verbeteren?
Na deze training vergroot je jouw competentie om:
    • Constructiever te communiceren in team
    • Meer aandacht te besteden aan het samenwerkingsproces
    • Het beste uit jouw team te halen door de sterkten van je collega’s te benutten
    • Met jouw collega’s goede (SMARTe) afspraken te maken
    • De gemaakte afspraken op te volgen
Inhoud
Samenwerken is niet gemakkelijk. Iedereen heeft zijn waarden en normen, heeft zijn stijl van communiceren. Toch heeft samenwerken vele voordelen. Het bos is meer dan de som van de bomen. In de eerste plaats is het belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Als dat het geval is kunnen er afspraken gemaakt worden over rollen en werkwijzen. Tenslotte zal er aandacht besteed moeten worden aan hoe de communicatie verloopt in het team. Iedereen kan door zicht te krijgen op zijn wijze van communiceren, foute patronen doorbreken.
 
Aanpak
Cursisten krijgen verschillende oefeningen waarin ze moeten samenwerken. In een eerste oefening laten we zien dat samenwerken vele voordelen heeft. In een tweede oefening gaan we dieper in op het communiceren in een team. We laten hen de tips die we gegeven hebben na de tweede oefening in een derde oefening nog eens inoefenen. We koppelen hieraan de axenroos. Tenslotte ronden we af met een sterkte-zwakte analyse van hun team en stellen we samen met hen een teamcharter op.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
1 volledige dag
 
 

Vraag opleiding aan