Samenwerken over culturen heen

Over de opleiding 'Samenwerken over culturen heen'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat betekent diversiteit in een team?
    • Wat zijn de voordelen van samenwerken?
    • Wat zijn de voordelen van diversiteit?
    • Wat zijn vooroordelen?
    • Hoe ga je om met onderlinge verschillen?
    • Hoe kan je de verschillen benutten om te komen tot een betere samenwerking?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • De diversiteit van het team te waarderen
    • Individuele verschillen begrijpen en respecteren
    • Zich open en onbevooroordeeld opstellen in een werkomgeving die steeds meer wordt gekenmerkt door diversiteit
    • Met collega’s goede (SMARTe) afspraken te maken
    • De gemaakte afspraken op te volgen
 
Inhoud
Je kiest je collega’s niet zelf, dat maakt samenwerken moeilijk. Open communicatie in een team is de voorwaarde voor goede samenwerking over culturen heen. Onze ervaringen maken dat we een bepaald beeld hebben van de wereld. Deze ervaringen worden bepaald door onze opvoeding, opleiding,… en cultuur. Dit maakt dat mensen uit verschillende culturen verschillende beelden hebben. Deze beelden leiden tot onze gevoelens, reacties, meningen en overtuigingen. Het is belangrijk om over deze verschillen open te communiceren. Waar mensen op dezelfde golflengte zitten, of op elkaar afgestemd geraken,  hebben we te maken met begrip. Misverstanden ontstaan als teamleden op een andere golfengte zitten, vanuit verschillende referentiekaders reageren, zonder dat ze zich er bewust van zijn, of als mensen hun eigen referentiekader als het enig mogelijke beschouwen en het dus tot norm verheffen.
Openheid voor andere referentiekaders is een basisattitude die je niet zomaar kan afdwingen door theoretisch toe te lichten hoe deze mechanismen werken. Openheid voor andere culturen is een basishouding die verbonden is met persoonlijke waarden en gevoeligheden.
 
Aanpak
We beginnen de opleiding met een groepsdiscussie rond diversiteit. Zo leren we de deelnemers dat diversiteit meer is dan enkel verschillen tussen culturen. We bespreken een aantal belangrijke inzichten rond referentiekaders en de principes van interculturele communicatie. We oefenen de communicatietechnieken ook in.
 
Vervolgens gaan we dieper in op hoe de deelnemers de samenwerking in hun team ervaren. Aan de hand van eigen aangebrachte voorbeeldne bespreken we de onderlinge verschillen en hoe ze hiermee kunnen omgaan. De deelnemers krijgen groepsopdrachten aan de hand waarvan we de belangerijkste bouwstenen van een goede samenwerking aanbrengen. Belangrijke teamvaardigheden zoals teamafspraken maken en feedback geven oefenen we in aan de hand van korte rollenspelen.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
2 volledige dagen
 

Vraag opleiding aan