Samenwerken over culturen heen

Over de opleiding 'Samenwerken over culturen heen'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Waarom is samenwerken over culturen heen zo moeilijk?
    • Wat zijn de voordelen van samenwerken?
    • Wat zijn de voordelen van diversiteit?
    • Wat zijn vooroordelen?
    • Hoe leer je de ander beter kennen?
    • Hoe kan je leren van verschillen?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • De diversiteit van het team te waarderen
    • Individuele verschillen begrijpen en respecteren
    • Zich open en onbevooroordeeld opstellen in een werkomgeving die steeds meer wordt gekenmerkt door diversiteit
    • Met collega’s goede (SMARTe) afspraken te maken
    • De gemaakte afspraken op te volgen
 
Inhoud
Je kiest je collega’s niet zelf, dat maakt samenwerken moeilijk. Open communicatie in een team is de voorwaarde voor goede samenwerking over culturen heen. Onze ervaringen maken dat we een bepaald beeld hebben van de wereld. Deze ervaringen worden bepaald door onze opvoeding, opleiding,… en cultuur. Dit maakt dat mensen uit verschillende culturen verschillende beelden hebben. Deze beelden leiden tot onze gevoelens, reacties, meningen en overtuigingen. Het is belangrijk om over deze verschillen open te communiceren. Waar mensen op dezelfde golflengte zitten, of op elkaar afgestemd geraken,  hebben we te maken met begrip. Misverstanden ontstaan als teamleden op een andere golfengte zitten, vanuit verschillende referentiekaders reageren, zonder dat ze zich er bewust van zijn, of als mensen hun eigen referentiekader als het enig mogelijke beschouwen en het dus tot norm verheffen.
Openheid voor andere referentiekaders is een basisattitude die je niet zomaar kan afdwingen door theoretisch toe te lichten hoe deze mechanismen werken. Openheid voor andere culturen is een basishouding die verbonden is met persoonlijke waarden en gevoeligheden.
 
Aanpak
We vertrekken vanuit de leef- en werkwereld van de cursisten. Hun problemen met samenwerken over de verschillende culturen heen willen we ter sprake brengen en behandelen. Via een brainstorm verzamelen we moeilijke situaties en bespreken we wat de achterliggende boodschappen (of referentiekaders) hier kunnen zijn en hoe we deze moeilijke situaties in de toekomst beter kunnen aanpakken. In een groepsdiscussie bespreken we de kenmerken van een goed werkend divers team en hoe we hier allemaal aan kunnen meewerken.
 
Duur
2 volledige dagen
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan