Sorteren van appelen en peren

Over de opleiding 'Sorteren van appelen en peren'

Programma
In deze praktijklessen komen vooral de classificatienormen volgens onze veilingen en het FAVV ( federaal agentschap vooer de voedselveiligheid) aan bod. De appels zullen gesorteerd worden op een kleine A2 sorteermachine waardoor de cursisten op visueel vlak de maat van de appel leren inschatten wat belangrijk is voor het sorteren van fruit op optische- of gewichtssorteerders. Ook wat betreft de kleursortering laat dit toestel toe om de kleurnormen beter te leren kennen.
Het sorteren gebeurt in een VAK-kist (appelkist) waarin het fruit los komt te liggen en een PAK-kist (perenkist) waarin het fruit in twee lagen komt te liggen.De peren sorteren we visueel met de hand op maat volgens de normen van de Veiling en het FAVV.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 
 

Vraag opleiding aan