Staltechnieken voor rundvee

Over de opleiding 'Staltechnieken voor rundvee'

Doel
 
De medewerker krijgt een overzicht geboden van belangrijke factoren in het koe-welzijn en leert hiermee rekening te houden tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
De bedrijfshelper leert bovendien de omgevingssituatie in de rundveestal correct beoordelen. Hierdoor kunnen de omgevingsomstandigheden indien nodig tijdig bijgestuurd worden en zo veel onheil voorkomen. Kortom, naar koeien kijken levert geld op.
 
Doelgroep
 
Occasionele of vaste helpers op een rundveebedrijf.
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Programma
 
    • voedersystemen: voedermengwagen, krachtvoederautomaat
    • normen voor stalinrichting: boxafmetingen
    • roostervloeren: types, normen en mestschuiven
    • verlichting en verluchting
    • routing in de stal en koecomfort
 
Duur
 
1 volledige dag
 
Benodigdheden
 
Iedere deelnemer brengt veiligheidsschoenen mee.
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 

Vraag opleiding aan