Staltechnieken voor varkens

Over de opleiding 'Staltechnieken voor varkens'

Doel
 
Deze cursus overloopt een aantal technieken die te maken hebben met dierverzorging maar die toch wel enige handigheid en kennis vergen. Daarnaast wordt ook voldoende aandacht besteed aan hygiënetechnieken.
 
Doelgroep
 
Werknemers die met kennis van zaken in een moderne varkensstal aan de slag willen gaan.
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleidng is geen voorkennis vereist
 
Programma
 
  • Biggenverzorging.
  • Eens de biggen geboren zijn vragen ze nog vele zorgen voor ze gezond en wel kunnen gespeend worden. Alle technieken en handelingen die vandaag in de praktijk gangbaar en wettelijk toegelaten zijn worden besproken en op diervriendelijke gedemonstreerd, zoals (navel-)ontsmetting van biggen, het toedienen van extra ijzer, het knippen of slijpen van de tanden en staarten, het correct toedienen van entingen en geneesmiddelen, de castratie van beertjes, ...
  • Hygiëne.
  • Hier wordt aandacht gegeven aan reinigings- en ontsmettingstechnieken. Hoe snel en efficiënt reinigen? Hoe een doeltreffende ontsmetting van de gereinigde stal uitvoeren? Hoe aan ongedierte en vliegenbestrijding doen? Verder gaat nog aandacht naar de technieken om contacten te vermijden en dierziekten te voorkomen.
 
Duur
 
1 volledige dag
 
Benodigdheden
 
Iedere deelnemer brengt veiligheidsschoenen mee.
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 

Vraag opleiding aan