Teeltmedewerker boomkwekerij - bosbomen

Over de opleiding 'Teeltmedewerker boomkwekerij - bosbomen'

Doel
 
Medewerkers die al verscheidene jaren meedraaien op het bedrijf hebben een zekere routine en ervaring verworven in de uit te voeren taken. Soms ontbreekt echter het inzicht in de achterliggende redenen van een bepaalde taak of worden sommige waarnemingen die tijdens het werk gedaan worden niet gemeld omdat zij het belang ervan niet kennen.  
Doelstelling van deze opleiding is dan ook om hieraan te verhelpen en om de betrokkenheid van de medewerker op het bedrijf te verhogen.
 
 
Doelgroep
 
Werknemers van boomkwekerijen en tuinaanleggers met uitvoerende opdrachten
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Programma
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
 • Teelttechniek:
    • Werking van een containerteeltsysteem, soort systemen, input-output in het systeem+zuivering
    • Teeltwijze en aandachtspunten containerteelt + toepassingsmogelijkheden groeiregulatoren
    • Teeltwijze en aandachtspunten bosboomteelt
    • Teeltwijze en aandachtspunten sierboomteelt
 
 • Ziekten en plagen:
    • Verschillende soorten ziekten en plagen
    • Hoe deze herkennen
    • Hoe deze voorkomen
    • Wat doen bij vaststellingen
 
Duur
 
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 

Vraag opleiding aan