Teeltmedewerker in de champignonteelt

Over de opleiding 'Teeltmedewerker in de champignonteelt'

Doel
 
De algemene teelttechnieken in de champignonteelt aangeleerd met aandacht voor alle teeltstadia en de specifieke handelingen voor elke fase.
 
Doelgroep
 
Medewerkers in de champignonteelt.
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Programma
 
  • Deel 1: Teelttechniek
    • Teeltstadia op het teeltbedrijf
      • ingroei in dekaarde
      • opruwen
      • afventileren
      • knopvorming
      • oogst.
    • Compost: gewenste samenstelling en voorbereiding
    • Klimaatvereisten en -sturing
    • Hygiëne en mogelijke gevolgen van gebrekkige hygiëne
 
 
Duur
 
0,5 dag opleiding
 
Benodigdheden
 
Iedere deelnemer brengt veiligheidsschoenen mee.
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 

Vraag opleiding aan